28 februarie 2020
Chisinau
Fără categorie

În cadrul FSCM au fost instruiți liderii și trezorierii nou aleși

Loading
Fără categorie În cadrul FSCM au fost instruiți liderii și trezorierii nou aleși
În cadrul FSCM au fost instruiți liderii și trezorierii nou aleși

seminar-fscm

 

Federația Sindicatelor din Comunicații, a organizat, în perioada 16-17 iunie cu­rent,  un seminar de  instru­ire a liderilor și trezorierilor sindicali nou aleși.

 

„ABC-ul sindical”, „Rolul pre-ședintelui și al activului sindical în cadrul organizației primare”, „Drepturile comitetului sindical în conformitate cu Codul muncii și cu Legea Sindicatelor” și „Evi-dența contabilă în activitatea sin-

dicală primară” au fost princi­palele teme abordate în cadrul seminarului de către specialiștii FSCM.

Chiar din debutul reuniunii, cei prezenți au fost informați despre „ce mâncare de pește” este Federația Sindicatelor din Comu-nicații: are 89 organizații sindicale membre, peste 13720 de membri de sindicat, dintre care femeile constituie  61%, iar tineri – 26%, rata de sindicalizare la întreprin­deri fiind de 92%.

Președintele FSCM, Ion Pîrga­ru, i-a informat pe sindicaliștii despre 

activitățile sindicatului de ramură în comun cu organizațiile membre, desfășurate în scopul motivării apartenenței la sindicat și a menționat importanța aceste­ia. Dânsul a pus în discuție diver­se situații apărute pe perioada de activitate în cadrul organizațiilor sindicale primare.

De pildă, șeful unei întreprin­deri este cam scorțos, din cale-afară de pretențios și nu prea îi înghite pe activiștii sindicali. Dar aceștia din urmă trebuie să cu­noască bine drepturile, legislația. Iar garanţiile persoanelor alese în organele sindicale şi elibera­te de la locul de muncă de bază sunt stipulate de art.31 din Legea sindicatelor şi art. 388 din Codul muncii.

Elizaveta Iurcu, vicepreședinte al FSCM, și Maria Călin, conta­bila FSCM, s-au întrecut pe sine în cunoașterea legislației și s-au completat una pe cealaltă în ca­drul dezbaterilor pe marginea problemelor dificile puse în discuție.

 

Angajatul

nu trebuie să rămână singur pe baricadă, sindicatul

îi este scut și pavăză

 

De pildă: Nu pot fi supuse sancţiunilor disciplinare şi/sau trans­ferate la alt lucru fără acordul preliminar scris al organului ai cărui membri sunt. Apoi, mem­brilor organelor sindicale elective li se acordă timp liber în orele de program pentru a-şi realiza drep­turile şi a-şi îndeplini obligaţiile sindicale, cu menţinerea sala­riului mediu. Conducătorii organizaţiilor sindicale nu pot fi su­puşi sancţiunilor disciplinare și nu pot fi concediaţi fără acordul preliminar scris al organului sin­dical ierarhic superior.

„În mod ideal, situația ar trebui să arate în felul următor: Dreptu­rile şi obligaţiunile salariatului şi angajatorului sunt reglementate prin lege; salariatul şi angaja­torul îşi cunosc şi îşi onorează drepturile şi obligaţiunile; fiecare salariat îşi poate apăra drepturile sale, dacă acestea sunt încălcate. În realitate, lucrurile stau astfel: Legea nu reglementează clar şi strict drepturile şi obligaţiunile părţilor; salariaţii nu-şi cunosc drepturile, iar angajatorii nu-şi onorează obligaţiunile; fiecare salariat în parte nu-şi poate apă­ra drepturile sale dacă acestea sunt încălcate”, a relevat Elizaveta Iurcu.

„O vorbă înțeleaptă spune: „Apără-mă, Doamne, de prieteni, că de dușmani mă apăr singur”. De cine trebuie să se apere sala­riatul? De stat, care poate adopta legi şi regulamente în defavoa­rea salariatului; de stat, în cazul în care acesta îi revine rolul de patron; de patron, care poate re­curge la un tratament incorect în relaţiile de muncă. Angajatul nu trebuie să rămână singur pe ba­ricadă, de aceea, sindicatul îi este scut și pavăză”, a adăugat Maria Călin.

Participanții la seminar au mai discutat despre drepturile şi obli­gaţiile cu caracter organizaţional ale Comitetului Sindical, despre competențele acestuia, precum și despre calităţile necesare preşe­dintelui unei organizații sindica­le. Iar principalele dintre acestea sunt: Încrederea în forţele proprii şi în cele ale sindicatului; un bun negociator; să aibă cunoştinţă de cauză în problema examina­tă; respect faţă de membrii de sindicat; capacitatea de a ascul­ta, dar şi de a-şi expune punctul de vedere; calitatea de a convin­ge publicul şi a-l atrage după el; cumpătarea.

În cadrul instruirii, participanții au fost implicați și în lucrul prac­tic, unde au dat dovadă de mult interes și responsabilitate, abor­dând subiectele cu umor și cu voie bună. Fiindcă a spus cineva o vorbă înțeleaptă că „oamenii serioși nu par serioși”.

La finele procesului de instru­ire, toți participanții au primit câte un certificat de participant conștiincios la seminar.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com