22 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Grup de lucru, creat în scopul instituirii instanțelor specializate

Loading
Fără categorie Grup de lucru, creat în scopul instituirii instanțelor specializate
Grup de lucru, creat în scopul instituirii instanțelor specializate

 

 

tribunale-ale-muncii

Foto: vocea.md

Confederaţia Naţională a Sindica­telor din Moldova propune crearea, în cadrul Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, a unui grup de lucru pentru institui­rea în ţara noastră a unor tribunale ale muncii ca instituţii de jurisdicţie abilitate cu soluţionarea litigiilor şi a conflictelor colective de muncă.

 

Preşedintele Federaţiei „Sindi­cons”, Victor Talmaci, a precizat pentru „Vocea poporului” că o so­licitare în acest sens a fost depusă, recent, la secretariatul Comisiei tri­partite şi urmează a fi discutată în cadrul celei mai apropiate şedinţe a acestei structuri.

Din acest grup de lucru vor face parte reprezentanţi ai partenerilor de dialog social, guvern, sindicate şi patronate, iar în activitatea lui vor fi atraşi, de asemenea, specialişti din diferite instituţii.

Propunerea în cauză a CNSM este lansată în scopul promovării iniţiativei privind instituirea în ţara noastră a unor tribunale ale mun­cii, care a fost susţinută în unani­mitate de participanţii la o întru­nire cu această temă, organizată de Federaţia „Sindicons”, la finele anului trecut. La această întrunire au participat reprezentanţi ai par­tenerilor sociali, ai Ministerului Justiţiei, Ministerului Muncii, Pro­tecţiei Sociale şi Familiei, ai Cen­trului pentru Drepturile Omului, ai Biroului Internaţional al Muncii în ţara noastră, precum şi experţi stră­ini în materie etc. Victor Talmaci a mai specificat că această iniţiativă a fost discutată şi cu prim-ministrul Chiril Gaburici în contextul întâlni­rii avute de acesta cu reprezentan­ţii sindicatelor la care s-a discutat Programul de activitate al noului Guvern. Totodată, premierului i-a fost înmânată o listă de propuneri din partea CNSM, care o includ şi pe cea cu privire la crearea tribuna­lelor muncii ca instanţă specializată în raporturile de muncă şi de care urma să se ţină cont la elaborarea programului respectiv.

De menţionat că, recent, repre­zentanţii Fundaţiei Friedrich-Ebert în ţara noastră au anunţat despre iniţierea unui studiu privind opor­tunitatea instituirii în ţara noastră a unor instanţe specializate în solu­ţionarea litigiilor de muncă.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com