Garanţii de securitate socială pentru moldovenii care muncesc în Turcia

Ion Moldovanu
Vocea Poporului, 04.09.2017

   

evz.ro

evz.ro

 

Moldovenii care muncesc legal în Turcia vor pu­tea beneficia de pensii pentru limita de vârstă, precum şi de alte prestaţii sociale. Un proiect de lege pentru ratificarea Acordului în domeniul se­curităţii sociale dintre Republica Moldova şi Tur­cia a fost aprobat recent de membrii Guvernului.   

 

Scopul tratatului este asigurarea unui cadru de ga­ranţii sociale pentru lucrătorii migranţi din Republica Moldova care domiciliază sau desfăşoară o activita­te de muncă pe teritoriul unuia sau al ambelor state contractante. Dispoziţiile acestui acord se vor răsfrân­ge asupra angajaţilor, lucrătorilor independenţi sau detaşaţi, a personalului din misiunile diplomatice şi oficiile consulare etc.

Astfel, moldovenii care au desfăşurat o activitate temporară de muncă în Turcia vor putea beneficia de pensie pentru limita de vârstă din acest stat și de alte prestaţii sociale. Printre acestea se numără: indem­nizaţiile de maternitate, ajutoarele de şomaj, indem­nizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, pensiile și indemnizațiile de dizabilitate, ajutoarele de deces, pensiile de urmaş.

La stabilirea şi calcularea pensiei, fiecare țară va aplica legislaţia naţională în domeniu și va achita pen­sia doar pentru perioadele de asigurare realizate pe teritoriul propriu, prin aplicarea principiului propor­ţionalităţii.

Actualitatea acordului este determinată de pro­cesele migratorii dintre cele două state. Tratatul are la bază următoarele principii europene privind coor­donarea sistemelor de securitate socială: egalitate de tratament a persoanelor, determinarea legislaţiei apli­cabile, totalizarea perioadelor de asigurare, exportul prestaţiilor.

Ţara noastră a semnat acorduri de securitate socia­lă cu 13 state membre ale Uniunii Europene, 11 dintre care sunt aplicate cu succes.  • [...] Moldovenii care au desfăşurat o activitate temporară de muncă în Turcia vor putea beneficia de pensie pentru limita de vârstă din acest stat și de alte prestaţii sociale. Printre acestea se numără: indem­nizaţiile de maternitate, ajutoarele de şomaj, indem­nizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, pensiile și indemnizațiile de dizabilitate, ajutoarele de deces, pensiile de urmaş. Toate acestea datorită unui proiect de lege pentru ratificarea Acordului în domeniul se­curităţii sociale dintre Republica Moldova şi Tur­cia care fost aprobat recent de membrii Guvernului, scrie Vocea Poporului. [...]