Gândul de ducă, alinat prin accesul la credite ipotecare

vocea.md
Vocea Poporului, 13.11.2017

   

googleapis.com

googleapis.com

 

Chiar dacă salută aprobarea de către membrii Cabinetului de mi­niştri a proiectului de lege menit să atenueze problemele salariaţilor tineri legate de asigurarea cu spa­ţiu locativ, sindicatele susţin că Gu­vernul ar fi putut oferi condiţii mai avantajoase.

 

Astfel, pentru a fi asigurat un in­teres sporit din partea tinerilor faţă de acest program, este necesar ca proiectul Legii privind unele măsuri în vederea implementării Progra­mului de stat „Prima casă” să sta­bilească condiţii mai favorabile de acordare a creditelor, este de păre­re Oleg Budza, preşedintele Con­federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.

În consecinţă, sindicatele au solicitat să fie revăzut mecanismul de stabilire a ratei dobânzii pentru creditele ipotecare oferite prin in­termediul acestui program, precum şi diminuarea comisionului de ga­rantare.

Din păcate, multe dintre propu­nerile înaintate de sindicate nu au fost luate în calcul, iar drept urmare rata dobânzii la creditele garantate parţial de stat ar putea ajunge la 

9,5-10 la sută, faţă de nivelul de 4-6 la sută asigurat în cadrul progra­melor similare realizate în alte ţări.

De menţionat că proiectul în ca­uză prevede o contribuţie proprie inițială de cel puțin 10 la sută din prețul locuinței, care nu trebuie să depășească 1 milion de lei. Terme­nul de rambursare a creditului este de până la 25 de ani, iar statul va garanta 50 la sută din soldul împru­mutului bancar acordat.

De credite parţial garantate de stat vor putea beneficia salariaţii cu vârsta de maximum 45 de ani, care nu dețin o locuință în proprietate și care nu au în derulare credite ipo­tecare.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.