FSCM își consolidează forțele în ultimul timp

Наталья Хадыркэ
Vocea Poporului, 13.06.2018

   

realitatea.md

realitatea.md

 

Membrii de sindicat din cadrul Agenției Servicii Publice s-au întrunit recent într-o conferință la care au fost abordate probleme de ordin major. Pe ordinea de zi au fost incluse mai multe chestiuni ce țin de organizarea activității sindi­cale la nivel de întreprindere, cum ar fi: recrutarea noilor membri de sindicat, motivarea apartenenței la sindicat.

Cel mai important subiect însă a fost cel ce ține de afilierea organizației sindicale primare, care are circa 3000 de membri, la unul din centrele sindicale național-ramurale. În cadrul conferinței, președintele comitetului sindical, Petru Bolgaru, a propus ca organizația sindicală primară a Agenției Servicii Publice să se afilieze la Federația Sindicate­lor din Comunicații din Moldova (FSCM). Propunerea președintelui comitetului sindical a fost apro­bată cu vot unanim.

Prezent la eveniment, președintele FSCM, Ion Pîrgaru, a 

mulțumit delegaților la conferință pentru încrederea acordată fe-derației și a răspuns la toate în­trebările adresate. Ion Pîrgaru a propus să se organizeze o ședință a consiliului sindical în comun cu FSCM, pentru a se elabora un plan de activitate și a stabili un termen de realizare a acestuia, precum și responsabili de îndeplinirea celor preconizate, pentru a eficientiza activitatea sindicală.

„Noi am convenit să semnăm un acord pentru a ne asuma niște obligații concrete. E o idee foarte bună pe care dorim să o imple­mentăm în toate comitetele sin­dicale. Fiindcă atunci când sunt bine trasate scopurile, sunt și re­zultate”, a menționat președintele FSCM.

În mare, au fost planificate in­struiri ale membrilor de sindicat, organizarea tratamentului balne­osanatorial al salariaților, odihna copiilor etc.

Organizația sindicală primară a Agenției Servicii Publice a fost fondată de un grup de angajați ai Agenției și înregistrată la Mi­nisterul Justiției pe 25 iulie 2017, avându-l ca președinte pe Petru Bolgaru. Printre scopurile princi­pale ale acesteia sunt participarea membrilor organizaţiei sindicale în calitate de reprezentanți legali ai salariaților în cadrul parteneria­tului social la negocierile colective cu administrația agenției; partici­parea la elaborarea și încheierea Contractului colectiv de muncă, precum şi asigurarea respectării acestuia; reprezentarea, promo­varea şi apărarea intereselor pro­fesionale, sociale, economice şi culturale ale salariaților etc.

 

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.