28 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Fortificarea sindicatelor în rândurile tinerilor funcţionari publici

Loading
Fără categorie Fortificarea sindicatelor în rândurile tinerilor funcţionari publici
Fortificarea sindicatelor în rândurile tinerilor funcţionari publici
conferinta-sindasp

Secvențe de la lansarea proiectului „Fortificarea sindicatelor democratice pentru tinerii funcţionari publici din raionul Ungheni”

 

Situaţia tinerilor din Republica Moldova devine tot mai critică, fapt determinat în primul rând de problemele social-economice ale ţării. Tinerii, în context general, sunt cel mai numeros grup social și foarte sensibil la schimbările politice, economi­ce și sociale ale ţării. Migraţia tinerilor peste hotare constituie un subiect de îngrijo­rare pentru autorităţi, deoarece îmbătrânirea populaţiei şi scăderea numărului de cetățeni activi este o problemă care ar putea lua amploare în ţară în următorii ani.

 

Săptămâna trecută, tinerii sindicalişti s-au întrunit în cadrul unei conferinţe de lansare a proiectului cu genericul „Fortifi­carea sindicatelor democratice pentru tine­rii funcţionari publici din raionul Ungheni”, unde au fost puse în discuţie problemele ti­nerilor din Moldova.

La eveniment au participat Tatiana Bub­nov, preşedinta Asociaţiei sindicale terito­riale „SINDASP” din Ungheni, Iurie Toma, preşedintele raionului Ungheni, Vlad Canţîr, preşedinte al Federaţiei Sindicatelor Angaja­ţilor din Serviciile Publice din cadrul CNSM, Petru Langa, coordonatorul proiectului.

 

Schimb util de informații

 

Cu un cuvânt de salut a venit Tatiana Bubnov, care a menţionat: „Asociaţia sindi­cală teritorială „SINDASP” din Ungheni are tradiţii frumoase la nivel teritorial. Una din aceste tradiții este implicarea tineretului în activitatea sindicală în scopul promovării drepturilor de bază, protecției social-eco­nomice, în organizarea instruirii. Doresc să menționez că datorită viziunii active față de viață, cunoștințelor acumulate și profesio­nalismului în domeniul serviciilor publice și sferei sindicale, am câștigat acest proiect cu genericul „Fortificarea sindicatelor democra­tice pentru tinerii funcţionari publici din ra­ionul Ungheni”, a punctat Tatiana Bubnov.

 

g_cnsm

Noi, sindicaliștii, trebuie să construim pe fundament sănătos un dialog social de orice nivel

 

La rândul său, Iurie Toma, preşedintele raionului Ungheni a remarcat: „este îmbucu­rător faptul că sindicatele au reușit să obțină pentru tineri un prim proiect pilot în Mol­dova cu susținerea Ambasadei Statelor Uni­te ale Americii de la Chișinău, care este de fiecare dată deschisă și solidară cu cetățenii noștri. Sunt convins că în urma implementă­rii acestui proiect tinerii vor face un schimb util de informații, vor acumula experiența necesară care îi vor ajuta să schimbe spre bine situația din ramură”.

Vlad Canţîr, preşedintele Federaţiei Sin­dicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice din cadrul CNSM, a relevat că este un exem­plu demn de urmat faptul că Asociaţia sin­dicală teritorială „SINDASP” din Ungheni a obținut această șansă, în contextul fortifică­rii imaginii sindicatelor democratice pentru tinerii funcţionari publici. „Maniera în care se lansează astăzi acest proiect comportă o semnificație fundamentală pentru mișcarea sindicală din Republica Moldova.

Este necesar ca toată lumea să con-știentizeze cu claritate și să înțeleagă cu dis­cernământ că trebuie să pornim de la noi, sindicaliștii, ca să ajungem să construim pe fundamente sănătoase un dialog social de orice nivel. În același context, sper mult că și partenerii noștri sociali vor avea o abordare serioasă, pentru a putea vorbi de un dialog bine structurat”.

Coordonatorul proiectului, Petru Langa, a spus că, „acest proiect va dura câteva luni și va cuprinde un șir de acțiuni care urmează a fi întreprinse de către echipa de implementa­re împreună cu tinerii, membri ai Asociației sindicale teritoriale „SINDASP” din Un­gheni”. Echipa de implementare va selecta, în baza unor criterii speciale, 20 de tineri din organizațiile primare afiliate la Asociația sin­dicală teritorială „SINDASP” din Ungheni, ca ei ulterior să participe la o Școală de Vară în Ungheni. Aceasta va avea menirea de a in­forma tinerii despre oportunitățile pe care le oferă implicarea în sindicat.

 

Scopul proiectului

 

Proiectul cu genericul „Fortificarea sin­dicatelor democratice pentru tinerii func­ţionari publici din raionul Ungheni” a fost lansat cu suportul generos al Ambasadei Sta­telor Unite ale Americii în Republica Moldo­va prin intermediul Programului de granturi pentru democrație din resursele acordate de către Guvernul SUA. Acesta urmărește sco­pul de a susține tinerii angajați în serviciul public în intenția lor de a deveni buni lideri sindicali, îmbunătățind abilitățile lor civice și manageriale prin prisma educației sindi­cale.

Totodată, este vorba de promovarea tine­rilor lideri în susținerea dialogului cu anga­jatorii, prin participarea comună la întâlniri și mese rotunde. Toate acestea încurajează dezbaterea și implementarea soluțiilor rea­le în problemele abordate, fortificarea unei mișcări sindicale democratice, prietenoase tineretului în raionul Ungheni, fiind un in­strument de educație civică și de democra­tizare.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com