21 noiembrie 2019
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Forme ale muncii forţate. Obligat să poarte negocieri colective

Loading
Cetăţeanul şi legea Forme ale muncii forţate. Obligat să poarte negocieri colective
Forme ale muncii forţate. Obligat să poarte negocieri colective
joburistrainatate.top

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

Forme ale muncii forţate. Obligat să poarte negocieri colective

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Forme ale muncii forţate

 

În urma unei abateri disciplinare, am fost transferat la un loc de muncă cu un salariu mai mic. Doresc să aflu dacă este legal modul în care a procedat angajatorul.

Nicolai Vlas, Chișinău

 

Angajatorul nu are astfel de drepturi. Mai mult decât atât, situația pe care ați descris-o poate fi calificată ca muncă forțată, sub formă sau ca mijloc de menţinere a disciplinei de muncă. Potrivit art. 7 din Codul muncii, prin muncă forţată (obligatorie) se înţelege orice muncă sau serviciu impus unei persoane sub ameninţare sau fără consimțământul acesteia. Prin același articol din Codul muncii, se interzice folosirea sub orice formă a muncii forțate.

Abaterea disciplinară poate fi considerată săvârșită doar în cazul în care a fost aplicată față de salariat una din sancțiunile disciplinare indicate în art. 206 din Codul muncii.

 

Obligat să poarte negocieri collective

 

Salariații de la unitatea noastră intenționează să se orga­nizeze în sindicat, pentru a încheia un contract colectiv de muncă. În discuțiile avute cu salariații, angajatorul a spus că legea nu-l obligă şi el nu va încheia un contract colectiv de muncă. Este adevărat acest lucru?

Dumitru Gînu, Chișinău

 

În primul rând, legislația este de partea salariaților pentru a-și realiza intențiile de a se organiza în sindicat. Or, organizarea în sin­dicat sau întemeierea sindicatului constituie un drept fundamental al salariaților. În al doilea rând, contractul colectiv de muncă poate fi încheiat în urma negocierilor colective organizate și desfășurate în conformitate cu prevederile Codului muncii.

În acest sens, art. 10, alin. (2), lit. i) din Codul muncii dispune că angajatorul este obligat să poarte negocieri colective şi să încheie contractul colectiv de muncă, furnizând reprezentanţilor salariaţilor informaţia completă şi veridică necesară în acest scop, precum şi informaţia controlului asupra executării contractului.

Art. 32 alin. (2) din același Cod al muncii concretizează unele as­pecte ale reglementărilor legale ce țin de obligațiile angajatorului cu privire la încheierea contractului colectiv de muncă. Și anume. Dacă, în decurs de trei luni din ziua derulării negocierilor, nu s-a ajuns la o înţelegere asupra unor prevederi ale proiectului contrac­tului colectiv de muncă, părţile sunt obligate să semneze contractul doar pentru clauzele coordonate, întocmind, concomitent, un pro­ces-verbal asupra divergenţelor existente.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com