1 noiembrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Fond de solidaritate pentru finanţarea protestelor sindicale

Loading
Fără categorie Fond de solidaritate pentru finanţarea protestelor sindicale
Fond de solidaritate pentru finanţarea protestelor sindicale

protest-ses

 

Reprezentanţii sindicatelor din ţara noastră ar putea crea, în corespundere cu practica existentă în mai multe state euro­pene, un fond de solidaritate destinat organizării şi desfă­şurării acţiunilor de protest axate exclusiv pe revendicări de ordin social-economic. O propunere în acest sens a fost îna­intată recent membrilor Comitetului Confederal al Confede­raţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.

 

Fondul de solidaritate este necesar, pentru ca, în zilele de desfăşurare a acţiunilor stradale, organizatorii să le poată asigura participanţilor hrană, un ceai fier­binte pe timp de iarnă sau apă de băut – vara, a precizat Mihail Hîncu, vicepreşedinte al CNSM. Or, vorbim despre lucrători cu un nivel insuficient de venituri şi care suportă neajunsuri materiale.

Iniţiativa a fost lansată în ca­drul unor discuţii legate de soli­darizarea sindicatelor de ramură cu cele din educaţie şi ştiinţă în cadrul acţiunilor de protest sub formă de pichetare a Guvernului, din această lună. Ca reacţie, toate sindicatele au decis să iasă la pro­teste cu câte un anumit număr de participanţi, iar unele dintre ele şi-au asumat şi o parte din cos­turi.

În practica internaţională, ast­fel de fonduri de solidaritate sunt create nu doar în mod nemijlo­cit în perioada de organizare şi desfăşurare a acţiunilor de pro­test. Ele există permanent, dar, cu părere de rău, nu şi în cazul ţării noastre.

„De aceea, am propus să cre­ăm şi noi, cu timpul, un astfel de fond, ca să acoperim cheltuielile necesare pentru garanția unor aspecte legate de siguranţa par­ticipanţilor la protestele stradale”, a concretizat Mihail Hîncu.

În acest caz, nu poate fi însă vorba despre atragerea contra plată la proteste a anumitor per­soane care nu sunt afectate de problemele revendicate, ci doar despre compensarea cheltuielilor suportate în legătură cu partici­parea la aceste acţiuni, a accentu­at Mihail Hîncu.

În context, Nadejda Lavric, vi­cepreşedinta Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei, a precizat că, 

în corespundere cu o decizie a Biroului Executiv al FSEŞ, parti­cipanţilor la acţiunea de protest din 17 ianuarie le-a fost acordată o diurnă în mărime de 40 de lei. Totodată, consiliile raionale ale acestei federaţii le-au compensat persoanelor membre de sindicat care au venit la proteste din teri­torii cheltuielile de transport.

În legătură cu faptul că piche­tarea nu a fost o activitate spon­tană, ci una planificată din timp, organizatorii au ştiut exact câţi lucrători vor participa la protes­te, cine şi de unde sunt ei şi, mai ales, s-au asigurat că aceştia nu vor avea ore în ziua respectivă.

Nadejda Lavric a mai precizat că, la prima şedinţă ordinară din acest an a Consiliului General al FSEŞ, urmează să fie examinată o chestiune cu privire la crearea unui fond de susţinere a activită­ţilor de organizare şi desfăşurare a acţiunilor de protest.

În conformitate cu Legea Sindi­catelor, acestea pot constitui fon­duri de solidaritate, de şomaj, de grevă, de asigurare, de pensii, de investiţii, de culturalizare, pentru învăţământ şi pregătirea cadrelor, precum şi alte fonduri, necesa­re pentru soluţionarea sarcinilor statutare. Mijloacele băneşti ale sindicatelor sunt formate din ta­xele de înscriere şi cotizaţiile de membru, donaţii, venituri prove­nite din activitatea legală de în­treprinzător.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com