29 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Femeile sindicaliste, îngrijorate de „surzenia” autorităților

Loading
Fără categorie Femeile sindicaliste, îngrijorate de „surzenia” autorităților
Femeile sindicaliste, îngrijorate de „surzenia” autorităților

 

 

agroindsind-consiliul-femei

Foto: vocea.md

APEL 

Către conducerea CNSM

Către conducerea FNSAA „Agroindsind”

Către Consiliul Organizaţiei de Femei a CNSM

 

Consiliul Organizaţiei de Femei din cadrul FNSAA „Agroindsind” s-a întrunit, recent, pentru a evalua activitatea în anul 2014 şi a trasa obiectivele–cheie pentru anul 2015.

Din raportul preşedintei Organizaţiei de Femei, Daria Bostan, şi din comunicările membrelor Consi­liului, s-a constatat că organizaţia respectivă a efec­tuat în anul 2014 un şir de acțiuni pentru protejarea drepturilor femeilor din sindicat. Au fost organizate mese rotunde în teritoriu, la care au participat or­ganele de decizie locale, Inspectoratul teritorial al muncii, structurile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, ANOFM etc., la care au fost abordate problemele-cheie ce ţin de activitatea de muncă şi de sănătatea femeilor.

Consiliul Organizaţiei de Femei a lucrat conse­cutiv pentru a obţine de la guvernare: mărirea in­demnizaţiei la naşterea copilului până la 5000 de lei, aducerea pensiei minime la nivelul minimului de existenţă, mărirea contribuţiilor de stat pentru tratamentul balneosanatorial, neadmiterea sporirii contribuţiei salariaţilor în fondul de asigurări me­dicale, instituirea Tribunalului Muncii ş.a. În acest scop, au fost expediate declaraţii şi apeluri la adresa guvernanţilor, organizate flash moburi şi conferinţe de presă, publicaţii în mass-media ş. a.

Toate aceste acțiuni nu s-au încununat de succes. Cu regret, la o parte de revendicări nu am primit răspuns, la altele am avut răspunsuri formale, prin care ni s-a explicat de ce nu ne pot satisface cerin­ţele.

Totodată, la întrunirea Consiliului a fost expri­mată îngrijorarea privind situaţia actuală economi­că şi socială: creşterea necontrolată a preţurilor la produsele alimentare de primă necesitate, îmbră­căminte, energie electrică şi termică ş.a., care, în perspectivă, va face imposibilă viaţa locuitorilor de rând, îndeosebi a celor care trăiesc cu un salariu mi­nim sau cu o pensie de până la 1000 de lei.

În timp ce anual se măreşte contribuţia la fondu­rile asigurării obligatorii de asistență medicală, ca­litatea serviciilor lasă de dorit: costul medicamente­lor a crescut considerabil, iar în spitale lipsesc cele mai elementare medicamente de primă necesitate, seringi etc.

În aceste condiţii deplorabile, Consiliul cere de la organele elective ale CNSM şi FNSAA „Agroind­sind” măsuri urgente şi concrete în revendicarea şi apărarea drepturilor membrilor de sindicat în ra­port cu organele de stat, CNAS, CNAM şi în dialogul social la nivel naţional.

 

Consiliul Organizaţiei de Femei din cadrul FNSAA „Agroindsind”

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com