Femeile sindicaliste din cadrul FSCRE au învăţat cum să-şi dezvolte o imagine de succes

Elena Codreanu
Vocea Poporului, 06.12.2017

   

arhivă personală

arhivă personală

 

Tehnici de creare a unei imagini de succes, modalităţi de gestionare a stresului la locul de muncă, elemente de artă oratorică au fost prezentate recent la Chişinău, în cadrul unui se­minar organizat de Federaţia Sindica­telor Lucrătorilor din Industria Chimi­că şi Resurse Energetice. Evenimentul a reunit 35 de membre ale Organizaţi­ei de Femei din cadrul FSCRE.

 

Margareta Strestian, preşedinta federa­ţiei, a ţinut să mulţumească femeilor sin­dicaliste pentru că desfăşoară activităţi pe baze obşteşti.

 

Femeile lideri de sindicat, omniprezente

 

„Femeile lideri de sindicat sunt omni­prezente. Ele depun un mare efort pentru apărarea drepturilor salariaţilor la locul de muncă. Şi asta în paralel cu faptul că îşi îndeplinesc cu brio şi obligaţiile de servi­ciu în funcţia de bază pe care o exercită la întreprindere. Totodată, femeile sindica­liste sunt familiste, fiind un bun exemplu pentru copiii lor. Am fost educaţi că o fe­meie de succes este cea care a reuşit să facă carieră şi are un post de muncă bine plătit, cea care ştie cum să-și educe copiii,

cea care este o mamă şi o bunică bună. Sper că training-ul de astăzi o să vă ajute să vă dezvoltaţi abilităţile de comunicare, asfel ca să puteţi trece peste obstacolele vieţii cu cinste şi onoare”, a menţionat pre­şedinta FSCRE.

„Atunci când vorbiţi în faţa mai multor oameni, iar o altă persoană se mişcă prin sală, faceţi o pauză. Aşa e construită fiinţa umană, toţi îşi vor îndrepta privirea spre persoana care se mişcă în încăpere şi nu vor auzi ce spune vorbitorul”, a ţinut să accentueze Tatiana Şapovalov, psiholog-coach, director al Centrului Internaţional de Dezvoltare a Personalităţii.

Ea a spus că studiază tehnici de creare a unei imagini de succes pe parcursul a 20 de ani. În ultimii 15 ani, a cercetat intens cum influenţează factorii de stres şi emoţi­ile asupra stării de sănătate.

„Gestionarea eficientă a situaţiilor stre­sante este 

tema nr.1 de discuţie pentru psihologii din întreaga lume. Fiecare dintre noi s-a confruntat cu situaţia când, după o discuţie aprinsă cu cineva de la serviciu, te simţi epuizată, iar acasă te mai aşteaptă încă o mulțime de probleme pe care trebu­ie neapărat să le rezolvi. Pentru a face faţă problemelor şi la serviciu, şi acasă, e nevo­ie de dorinţă, încredere în propriile forţe, de cunoştinţe, de o motivaţie puternică, de tenacitate. Acolo unde ceva nu vă reuşeş­te, nu vorbim despre minusuri, ci despre un potenţial nerealizat. Deocamdată ne-realizat”, a subliniat psihologul Tatiana Şapovalov.

„Cunoştinţele acumulate la seminar vor permite femeilor membri de sindicat să se realizeze în sfera unde nu au avut succes până acum”, a opinat Inga Gâscă, preşedin­ta Organizaţiei de Femei din cadrul Fede­raţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice. „Activităţile practice în echipă ne vor ajuta să facem schimb de experienţă şi să preluăm bunele practici de comunicare, pe care ulterior le vom putea transpune,  inclusiv în cadrul di­alogului social”, a remarcat Inga Gâscă.

La finele seminarului, femeile sindicalis­te din cadrul FSCRE au participat la un trai­ning, unde au învăţat arta de a se prezenta pe sine şi cum pot fi utilizate elemente ale artei oratorice în procesul de comunicare.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.