24 octombrie 2020
Chisinau
Social

Federația Sindicatelor Transportatorilor și Drumarilor și-a trasat prioritățile pe 5 ani

Loading
Social Federația Sindicatelor Transportatorilor și Drumarilor și-a trasat prioritățile pe 5 ani
Federația Sindicatelor Transportatorilor și Drumarilor și-a trasat prioritățile pe 5 ani
Vocea poporului

Reprezentanții Federației Sin­dicatelor Transportatorilor șiDrumarilor din Republica Moldova (FSTDM) au ales miercuri, 9 septembrie, noua conducere a structurii, în ca­drul Congresului VI de dare de seamă şi alegeri.

În scopul asigurării drepturi­lor statutare, dar și a securității și sănătății membrilor de sindicat, delegaţi la congres, în situația epidemiologică din țară, pentru a se evita riscul de îmbolnăvire cu COVID-19, în baza hotărâ­rii Consiliului Federaţiei Sindi­catelor din 05.03.2020 privind convocarea congresului VI la data de 09.09.2020, forumul s-a desfășurat la distanță, prin bule­tin de vot nominal, semnat per­sonal de delegaţii congresului pe marginea fiecărei chestiuni.

Pentru următorii cinci ani, Federația își propune să contribu­ie la realizarea politicilor social-economice în domeniul transpor­turilor și infrastructurii drumurilor și la intensificarea dialogului cu partenerii sociali, pentru a proteja drepturile și interesele colective­lor de muncă din ramură.

În acest context conducerea, Federației Sindicatelor Transpor­tatorilor și Drumarilor va conti­nua procesul de negocieri pentru încheierea unei noi Convenţii la nivel de ramură pentru perioada anilor 2021-2025.

În urma votării unanime prin buletin de vot nominal la distanță, în funcția de președinte al Federației Sindicatelor Trans­portatorilor și Drumarilor a fost reales Boris Rojnevschi.

Federația Sindicatelor Trans­portatorilor și Drumarilor din Republica Moldova este mem­bru al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova şi în­truneşte peste 3000 de membri reuniți în cadrul a 22 organizații sindicale primare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com