22 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Federația SINDASP a făcut un bilanț și a trasat noi priorități

Loading
Fără categorie Federația SINDASP a făcut un bilanț și a trasat noi priorități
Federația SINDASP a făcut un bilanț și a trasat noi priorități

sindasp

 

O trecere în revistă a rezul­tatelor obţinute pe parcur­sul anului 2016 şi acţiunile primordiale care urmează a fi desfășurate în anul 2017 au fost puse în discuţie în cadrul şedinţei Consiliului Federaţiei Sindicatelor An­gajaţilor din Serviciile Pu­blice (SINDASP), care a avut loc recent.

 

Principalele chestiuni aborda­te au vizat activitatea Comitetului Executiv al Federației SINDASP în anul 2016, executarea bugetului federației pentru anul trecut și aprobarea acestuia pentru anul 2017, utilizarea mijloacelor finan­ciare obținute din gestionarea patrimoniului sindical al CNSM, dar și aprobarea politicii de con­tabilitate a Federației SINDASP.

După audierea fiecărui ra­port în parte, membrii consiliu­lui federației au decis că drept sarcini primordiale ale organelor elective ale Federației SINDASP, ale asociațiilor sindicale consti­tuie consolidarea instituțională a federației, întărirea capacității de apărare a drepturilor și inte­reselor profesionale, economice, de muncă și sociale ale mem­brilor de sindicat din autoritățile publice de toate nivelurile, dar și motivarea apartenenței la sin­dicat. De asemenea, s-a trasat sarcina ca organele elective ale federației și asociațiile sindicale să depună toate eforturile în ve­derea consolidării integrității și identității, să promoveze cu mai multă eficiență principiile sindi­calismului, valorile democrației și solidarității.

 

Realizări și critici

 

Pe lângă realizări, președintele SINDASP, Vlad Canțîr, a făcut o retrospectivă cu un ochi critic.

„Direcțiile de activitate ale federației noastre ne sunt clare tuturor. E anevoios, e dificil, e dis­confortant cu rezultate modeste în activitatea federației, nu din motivul că ar fi cumva vorba de calitatea sindicatului, ar fi și asta, dar de faptul că anumite inițiative de protejare a membrilor de sin­dicat sunt catalogate imediat drept disidență. Sunt lucruri pe care trebuie să le spunem franc, să punem degetul pe rană, pen­tru că altfel se diminuează rolul sindicatului. Pe calea aceasta chiar și unii lideri de sindicat se lasă marcați și influențați, deviind de la linia autentică și adevărată sindicalistă”, a spus Vlad Canțîr, prezentând raportul cu privire la activitatea Comitetului Executiv al Federației SINDASP.

Președintele SINDASP a în­demnat colegii să 

dea dovadă de prudență, maximă atenție, pentru a nu diminua rolul sindicatelor.

„Fenomenul reformelor în Ser­viciul Vamal, trenarea unor luări de atitudine și identificarea unor soluții, fenomenul reformelor în sistemul fiscal, în administrația pu­blică centrală, precum și reforma care ne așteaptă la administrația publică locală, sunt totalmente neclare la nivel de proiect mă­car. Eu am remarcat aici și reacția unor președinți de asociații pe acest fundal. Rugămintea mea e că trebuie să fim foarte atenți, pentru că scopul nostru este de a nu pierde poziția sindicatului în serviciul public. Știu că uneori este dureros, se fac intervenții cu insistență. Eu nu sunt adeptul unor remanieri tăioase, crunte, dar vă atenționez că pe această cale se face un act de slăbire și de diminuare a rolului sindicatu­lui. Orice am face noi, tot pache­tul de declarații, de apeluri către partenerii noștri sociali, de la gu­vernare, președinție, în esență, se reduc aproape la zero, dacă nu vom urmări cu adevărat scopul nostru”, a mai spus Canțîr.

Federația SINDASP are 29734 de membri de sindicat, aceștia fiind întruniți în 1301 organizații sindicale primare.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com