20 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Experţi britanici vor să afle părerea sindicatelor privind implementarea acordurilor cu UE

Loading
Fără categorie Experţi britanici vor să afle părerea sindicatelor privind implementarea acordurilor cu UE
Experţi britanici vor să afle părerea sindicatelor privind implementarea acordurilor cu UE

experti-britanici-cnsm

 

Un grup de experţi din Marea Britanie, colaboratori ai Universităţilor din Londra şi Warwick, finanţați de guvernul acestui stat, se află în Republica Moldova pentru a realiza o cercetare comparativă pe domeniul aplicării co­merţului liber cu UE. Deloc întâmplător, pentru că, în opinia Mirelei Bar­bu, asociată postdoctorat în domeniul cercetărilor de la Universitatea din Londra, Moldova este un caz interesant, în virtutea faptului că a încheiat cu UE Acordul de Liber Schimb şi Acordul de Asociere.

 

În cadrul acestui proiect, ne-a relatat sursa, sunt realizate mai multe interviuri cu martori instituţionali-cheie, care au fost implicaţi atât în procesul de negociere, cât şi în cel de implementare a acestor acorduri. Inclusiv sindicatele, pentru că acestea re­prezintă interesele sociale şi s-au implicat în procesul de negocieri cu mult înainte de a fi semnat Acordul de Asociere RM–UE.

Experţii britanici au ţinut să afle de la conducerea sindicatelor din ţară care este rolul părţilor sociale în discuţiile privind piaţa muncii, standardele sociale, adică pe marginea capitolului 13 al Acordului de Aso­ciere RM–UE privind comerţul şi dezvolta­rea durabilă. Totodată, pe aceştia i-a intere­sat cum decurge implementarea Acordului de Liber Schimb.

 

g_cnsm

Semnarea Acordului de Asociere RM–UE a servit drept un punct de cotitură pentru ţara noastră

 

Eforturile lor de cercetare se vor materia­liza prin nişte publicaţii ştiinţifice care se vor afla la dispoziţia organizaţiilor, instituţiilor, inclusiv UE, pentru a vedea cum funcţionea­ză aceste două acorduri, vor puncta atât as­pecte pozitive, cât şi cele problematice.

Petru Chiriac, vicepreşedinte al Confede­raţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, le-a povestit experţilor din Marea Britanie despre rolul pe care l-a avut CNSM în cadrul negocierilor şi implementării acestor două acorduri cu UE. Dumnealui a subliniat că semnarea Acordului de Asociere RM–UE a servit drept un punct de cotitură pentru ţara noastră, pentru economia ei, a adus o nouă abordare din perspectiva soluţionării celor mai importante probleme de către Par­lament, Guvern, sindicate, patronate. Mai greu a fost să se cadă de acord în privinţa identificării unei platforme comune de ne­gocieri. Totuşi, într-un final, graţie faptului că s-a ajuns la un limbaj comun, a specificat Petru Chiriac, a fost creat un grup de lucru, alcătuit din reprezentanţi ai sindicatelor, pa­tronatelor şi ONG-urilor, pentru negocierea cadrului legal al acestui acord, fiecare parte venind cu un punct de vedere, cu poziţia sa.

Vicepreşedintele CNSM i-a informat pe experţii britanici că reprezentanţii sindica­telor au participat la elaborarea capitolului privind dezvoltarea durabilă din Acordul de Asociere RM–UE, a actelor pentru funcţio­narea zonelor economice libere, înaintând propriile sale propuneri chiar în cadrul pri­mei reuniuni a negociatorilor dintre Repu­blica Moldova şi Uniunea Europeană. Perso­nal, Petru Chiriac este membru al Forumului pentru elaborarea şi implementarea capito­lului 13 privind comerţul şi dezvoltarea du­rabilă din Acordul de asociere RM–UE. Dar, înainte de a participa la forumul respectiv, dumnealui le-a explicat oaspeţilor că a fost convocată o şedinţă a conducerii CNSM pen­tru a întocmi o listă a subiectelor pe care sin­dicatele au dorit să le vadă incluse în acest document.

Mai cu seamă, s-a ţinut cont de sugestiile sindicatelor de ramură din domeniul comer­ţului, mediului ambiant, care vizează funcţi­onarea pieţei muncii, atragerea investitorilor străini, crearea de noi zone economice libere pentru a se oferi locuri de muncă, îndeosebi pentru persoanele tinere, pentru populaţia din zonele rurale, întrucât şomajul în acest spațiu este cel mai înalt. Prin implementarea capitolului 13 al Acordului de Asociere RM–UE, a mai explicat Petru Chiriac, sindicatele îşi propun dezvoltarea tehnologiilor infor­maţionale, aplicarea de utilaje sofisticate care ar contribui la ridicarea nivelului de trai al cetăţeanului.

Răspunzând la întrebarea unuia dintre experţii britanici, dacă sindicatele au şan­sa să-şi vadă îndeplinite revendicările ce se conţin în acordurile încheiate cu UE, Petru Chiriac a declarat că CNSM va monitoriza executarea acestor două documente prin in­termediul investigaţiilor sociologice, va cere socoteală structurilor responsabile de pune­rea în aplicare a propunerilor sindicatelor ce se conţin în Acordul de Liber Schimb şi în Acordul de Asociere RM–UE.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com