24 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Evaluarea factorilor de risc, un pas spre o societate mai sănătoasă

Loading
Fără categorie Evaluarea factorilor de risc, un pas spre o societate mai sănătoasă
Evaluarea factorilor de risc, un pas spre o societate mai sănătoasă
seminar-cnsm

Participanții la seminar

 

Un seminar cu genericul „Lansarea proiectului-pilot „Evaluarea riscuri­lor ocupaţionale între obligativitate, necesitate, conştientizare şi imple­mentare” s-a desfăşurat pe 30 iunie la Casa Sindicatelor. Evenimentul a fost organizat de către Asociaţia Pa­tronală din Industria Uşoară în par­teneriat cu Confederaţia Naţională a Sindicatelor, Inspectoratul de Stat al Muncii din Moldova şi Uniunea Naţi­onală a Patronatului Român. 

 

În cadrul evenimentului a fost prezentat un studiu de caz cu referire la evaluarea ris­curilor ocupaţionale la întreprinderea „Arti­ma” din Chişinău. Compania Total Business Consult, reprezentanţa generală în Republi­ca Moldova a firmei Transilvania Company SRL din România, este autorul studiului.

La eveniment au participat liderii Confe­deraţiei Naţionale a Sindicatelor din Mol­dova (CNSM), reprezentanţi ai Consiliului Sindicatului Industriei Uşoare, specialişti ai Inspectoratului de Stat a Muncii, repre­zentanţi ai Uniunii Naţionale a Patronatului Român.

 

O problemă prioritară

 

Oleg Budza, președintele CNSM, în lua­rea sa de cuvânt, a remarcat faptul că „este  un pas binevenit şi foarte important să eva­luăm toate riscurile. Noi, activiştii sindicali, avem un singur scop prioritar: omul să fie sănătos şi nevătămat. Pe prim plan este necesar de pus sănătatea omului. Pentru aceasta, evaluarea riscurilor şi atestarea lo­curilor de muncă este problema care trebuie să ne preocupe  zi de zi. Eu personal sunt foarte interesat de lansarea acestui proiect şi consider că facem un pas decisiv pentru a schimba situaţia spre bine, pentru a îmbu­nătăţi condiţiile de muncă ale angajaţilor şi a proteja sănătatea lor.

 

g_cnsm

Securitatea și sănătatea în muncă devine prioritate pentru toate sindicatele de ramură

 

Directorul general SA „Artima”, Alexan­dra Can, şi-a exprimat speranţa că lansarea proiectului–pilot „Evaluarea riscurilor ocu­paţionale între: obligativitate, necesitate, conştientizare şi implementare” va fi foar­te util şi interesant pentru toţi angajaţii. „Această conlucrare cu colegii noştri ne va face să fim parteneri foarte activi, flexibili şi sper că în comun vom găsi calea spre o  soci­etate prosperă. Ne vom da străduinţa pentru a reuşi să facem mult mai multe lucruri bune şi frumoase atât pentru angajaţii noştri, cât şi pentru angajatori, pentru bunăstarea so­cietăţii noastre. Cred că pe parcurs ne vom învăţa să tratăm altfel problemele cu care ne confruntăm în activitatea de zi cu zi”, a menționat Alexandra Can.

Potrivit Nadejdei Rusnac, președintele Consiliului Federației Sindicatelor Lucră­torilor din Industria Ușoară, este mai mult decât necesară o instruire periodică a munci­torilor, a inspectorilor pentru securitatea în muncă. „Actele normative privind securita­tea și sănătatea în muncă trebuie să existe la fiecare întreprindere, iar cel mai important este responsabilitatea muncitorului faţă de munca sa și a colegilor săi”, a conchis Nadej­da Rusnac.

 

Riscul de accidente la locul de muncă, în creştere

 

Victor Ţurcanu, şeful Direcţiei de mo­nitorizare şi aplicare a legislaţiei muncii şi normelor de protecţie a muncii din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii din Mol­dova, a  spus: „suntem din instituţii diferi­te,  dar avem acelaşi scop –  de a îmbunătăţi condiţiile de muncă a angajaţilor, fiecare îndeplinindu-şi atribuţiile conform legisla­ţiei. Evaluarea factorilor de risc este un pas înainte spre o societate mai informată şi mai sănătoasă. Este important de a preve­ni la timp accidentele la locul de muncă şi a contribui substanţial la protejarea angaja­ţilor, ca aceștia să aibă condiţii adecvate de muncă. Conform unui raport al Inspectora­tului de Stat al Muncii, în anul precedent au fost înregistrate 552 de accidente la locul de muncă, comparativ cu numărul persoanelor antrenate în câmpul muncii, coeficientul de gravitate este mare. S-ar putea spune că 80% din accidente s-au produs la întreprinderile unde nu au fost evaluate factorii de risc la lo­cul de muncă”, a conchis Țurcanu.

Ştefan Moldoveanu, vicepreşedinte al Uniunii Naţionale a Patronatului Român, a menţionat că şi-ar dori mult ca lansarea pro­iectului-pilot să fie o reuşită pentru toţi par­ticipanţii prezenţi. „Securitatea şi sănătatea în muncă este un ansamblu de măsuri teh­nice şi organizatorice, menite să minimalize­ze riscurile de accidentare profesională şi a îmbolnăvirilor profesionale. Contează mult şi dotarea cu mijloace de protecţie individu­ale”. Moldoveanu a accentuat că „Uniunea Naţională a Patronatului Român este cea mai veche confederaţie patronală din România şi, luând în considerare unele aspecte econo­mice apărute în ultima perioadă, am început modernizarea, organizându-ne nu pe judeţe, ci pe euroregiuni, astfel încât să putem să re­alizăm proiectele pe care ni le-am dorit, atât cele transfrontaliere spre Dunăre, cât şi cele spre Republica Moldova” .

Organizația Internațională a Muncii es­timează că anual 2,34 milioane de oameni mor din cauza accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. Peste 2,02 milioane de accidente corespund bolilor profesionale şi celor legate de muncă. Numărul global anual de cazuri de boli legate de muncă non-fatale este estimat la 160 de milioane.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com