26 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Eficientizarea dialogului social – prioritate de o însemnătate cardinală

Loading
Fără categorie Eficientizarea dialogului social – prioritate de o însemnătate cardinală
Eficientizarea dialogului social – prioritate de o însemnătate cardinală

consiliu-cnsm

 

Identificarea unor mecanisme funcţionale de eficientizare a dialo­gului social purtat cu reprezentanţii Guvernului şi ai Patronatelor este unul dintre obiectivele principale ale strategiei Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova pentru anii 2017-2022. Afirmaţii în acest sens a făcut Oleg Budza, preşedintele CNSM, la şedinţa de joi a Consiliului General al confederaţiei. În cadrul acesteia au fost aprobate mai multe documente necesare pentru desfă­şurarea, pe 7 iunie 2017, a congre­sului al treilea al CNSM.

 

Preşedintele CNSM a remarcat că necesitatea ca dialogul social să fie optimizat este dictată, în special, de faptul că problemele abordate de sindicatele din educaţie şi ştiinţă, din sectorul feroviar, cel din construcţii, dar şi din cultură, în dialogul lor cu Guvernul, rămân fără soluţii.

În consecinţă, cel mai important aspect al strategiei sindicatelor pen­tru perioada următoare se axează pe problema remunerării muncii, a subliniat Oleg Budza. În prezent, Guvernul lucrează la un proiect de unificare a sistemului de remunera­re a muncii în sistemul bugetar. În context, pentru sindicate este esen­ţial să fie rezolvată problema ce ţine de salarizarea decentă a angajaţilor, precum şi de crearea de noi locuri de muncă bine plătite, pentru ca economia naţională să nu rămână foarte curând fără cadre.

Preşedintele CNSM s-a mai re­ferit la o serie de probleme ce vor fi reflectate în strategia sindicatelor pentru perioada următoare. Ele țin de 

justiţia socială, economia infor­mală, motivarea apartenenţei sin­dicale, securitatea şi igiena muncii, politica informaţională a CNSM, drepturile femeilor etc.

Chestiunile de pe ordinea de zi a şedinţei de ieri au vizat modificarea componenţei nominale a Consiliului General al CNSM, proiectul de mo­dificare a Statutului CNSM şi proiec­tul Regulamentului Congresului III al CNSM. Subiectele examinate au mai inclus proiectul raportului de activitate al organelor de conducere ale CNSM în vederea realizării Strate­giei pe anii 2012-2017 şi obiectivele pentru perioada 2017-2022 etc.

Membrii Consiliului General au adoptat, de asemenea, o declara­ţie cu prilejul Zilei Internaţionale a Solidarităţii Oamenilor Muncii – 1 mai.

În cadrul şedinţei de joi a avut loc şi o ceremonie de comemora­re a salariaţilor-membri de sindicat decedaţi în urma accidentelor de muncă produse în 2016. În debutul acesteia, a fost oficiată o slujbă de pomenire a victimelor în cauză.

Evenimentul a fost organizat în mod tradiţional în preajma Zilei Mondiale a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, con­semnată pe 28 aprilie. În acest an, ge­nericul zilei respective este „Optimiza­rea colectării şi utilizării datelor privind securitatea şi sănătatea în muncă”.

În context, Mihail Hîncu, vicepre­şedinte al CNSM, a apreciat că a fost corectă decizia de constituire a Inspec­toratului Sindical de Muncă. Astfel, da­tele statistice denotă că, în urma aces­tui fapt, numărul tragediilor produse la locul de muncă al salariaţilor-membri de sindicat s-a micşorat. Un lucru bi­nevenit este şi conlucrarea experţilor din cadrul acestei structuri cu inspec­torii de stat ai muncii, pentru a fi create condiţii normale de lucru şi a fi înlătu­raţi  factorii de nocivitate.

La rândul său, Elena Carchilan, şefa Inspectoratului Sindical de Muncă, a menţionat că, în 2016, experţii sindicali au participat la cercetarea a 35 de ac­cidente de muncă. Cinci dintre acestea s-au soldat cu decesul aceluiaşi număr de salariaţi-membri de sindicat, 13 au fost calificate ca accidente de muncă grave, iar două – cu incapacitate tem­porară de muncă. Alte 15 incidente în urma cărora şi-au pierdut viaţa 15 salariați-membri de sindicat au fost ca­lificate drept accidente în afara muncii.

De menţionat că familiile celor care şi-au pierdut viaţa la locul de lucru be­neficiază de ajutoare materiale din par­tea CNSM.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com