Efectele nocive ale detergenților

Galina Munteanu
Vocea Poporului, 11.07.2018

   

Trebuie să recunoaștem că de-tergenții din comerț sunt foar­te îmbietori. Miros îmbătător, culori frumoase și sunt atât de bine promovați în spoturile publicitare ca fiind indispen­sabili în lupta cu murdăria și este imposibil să nu îi cumpă­răm. Dar oare câți dintre noi s-au întrebat dacă sunt aceste produse sănătoase și nu dău­nează sănătății și mediului în­conjurător?

 

Ecologiștii trag un semnal de alarmă și ne spun că aceste produ­se nici pe departe nu sunt sănătoa­se, conțin foarte multe substanțe toxice, în consecință, utilizarea lor ne poate îmbolnăvi treptat și ire­cuperabil.

Potrivi Mariei Sandu, cercetător științific, coordonator la Institutul de Ecologie și Geografie, majo­ritatea detergenților de pe piață sunt compuși din substanțe chimi­ce rezistente la acțiunea factorilor biologici. Astfel, în momentul în care aceștia intră în contact cu apa și mediul înconjurător, sunt foarte greu de eliminat și pot crea pro­bleme serioase pentru mediul ac­vatic. Mai mult de atât, 

cercetătorii au avertizat în nenumărate rânduri că solurile agricole sunt tot mai afectate, pe lângă pesticide, cu sulfat de alchilbenzen, substanță întâlnită în detergenții anionici, cei mai bine vânduți la nivel mondial.Potrivit Eudochiei Tcaci, șefă de direcție din cadrul Centrului de Sănătate Publică Chișinău, dintre toate componentele, cele mai to­xice sunt fosfaţii, adăugaţi în de­tergenţi pentru a reduce duritatea apei. „Surfactanții sunt cancerigeni și pot provoca iritații cutana­te, oculare, probleme ale ficatului.

Stabilizatorii sunt asociați cu pro­bleme de piele, respiratorii și iritații oculare. Clorul este cance­rigen și alergic, iar fenolii atacă sistemul nervos central, inima, va­sele de sânge, plămânii și rinichii”, a menționat în cadrul unui seminar de informare Eudochia Tcaci.

Problemele în cauză ar putea fi eliminate totalmente dacă s-ar uti­liza la scară largă numai detergenți biodegradabili. Aceștia conțin in­grediente active care nu deterio­rează suprafețele, se dizolvă ușor și nu sunt toxice pentru mediul înconjurător.

Pentru a afla mai multe des­pre detergenţii biodegradabili sau ECO, Asociaţia Obştească „Centrul Naţional de Mediu” şi Asociația Femeilor Profesioniste și de Afaceri din Moldova au inițiat o campanie de informare privind utilizarea de­tergenţilor ecologici în gospodă­rie şi beneficiile folosirii acestora pentru mediul înconjurător. Ei își propun să organizeze mai multe training-uri de instruire, seminare și să ajungă practic în fiecare loca­litate, unde să le explice cetățenilor beneficiul utilizării detergenților ecologici. Primul dintre aceste se­minare a avut loc în una din zilele trecute.