17 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Echitate la calcularea pensiilor, cerută tot mai insistent de sindicate

Loading
Fără categorie Echitate la calcularea pensiilor, cerută tot mai insistent de sindicate
Echitate la calcularea pensiilor, cerută tot mai insistent de sindicate

pensionari

 

Reprezentanţii sindicate­lor vor insista ca Guvernul să creeze condiţii echitabile de pensionare pentru toate categoriile de lucrători în sensul diminuării facilităţi­lor doar pentru unele sfere de activitate şi al asigurării unui echilibru între contri­buţii şi beneficii.

 

Unii lideri sindicali au propus, la o şedinţă recen­tă a Comitetului Confederal al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, ca soluţiile elaborate de re­prezentanţii salariaţilor în această materie să fie pre­zentate Guvernului sub for­mă de cerinţe. Totodată, să fie desfăşurate şi acţiuni care să exercite presiune asupra factorilor de decizie.

Sistemul actual de pensii nu stimulează interesul sa­lariaţilor de a achita contri­buţii, gestionarea fondurilor cu această destinaţie e defec­tuoasă, iar cei care ajung la vârsta pensionării sunt în­grijoraţi dacă vor mai putea să muncească pentru a su­pravieţui. Această concluzie a fost trasă de Oleg Budza, preşedintele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, în cadrul unei re­cente şedinţe a Comitetului Confederal al CNSM.

 

g_cnsm

Sistemul moldovenesc de pensii este calificat de unii experţi drept unul dintre cele mai proaste din lume

 

„Un sistem de pensiona­re ce ar mulţumi pe absolut toată lumea nu este posibil, dar salariaţii care muncesc toată viaţa şi contribuie în fondul de pensii au dreptul la un nivel decent de viaţă atunci când ies la pensie”, a apreciat Oleg Budza.

Preşedintele CNSM a re­marcat că modificarea actu­alului sistem de pensii ar pu­tea să necesite o adevărată luptă în care reprezentanţii salariaţilor sunt gata să se angajeze plenar.

 

În prezent, cea mai considerabilă parte a contribuţiilor este suportată de lucrători şi patroni, iar aceştia nu pot în prezent decât să constate că banii sunt luaţi de la bătrâni sau bolnavi şi cheltuiţi pe reparaţii şi procurări de tot felul, a remarcat Oleg Budza.

 

Discrepanţă mare

 

La rândul său, Mihail Hîncu, vicepre­şedinte al CNSM, a opinat că, de vreme ce criteriul legat de sărăcie este crucial pentru sistemul de pensii, el trebuie să se răsfrângă asupra tuturor beneficiarilor de aceste plăţi. Nu e corect să existe o discrepanţă atât de mare între diferite categorii de pensionari, aşa cum nu pot nici să primească toţi aceeaşi pensie, dar atunci pretextul sărăciei trebuie să fie valabil pentru toţi, a afirmat Mihail Hîncu.

Petru Chiriac, vicepreşedinte al CNSM, a menţionat în context că legislaţia naţională prevede condiţii speciale de stabilire a pen­siilor pentru unele categorii de contribuabili, inclusiv procurori, deputaţi, membri ai Gu­vernului, aleşi locali, funcţionari publici.

 

Condiţii speciale

 

De exemplu, acum, pensia medie a unui membru al Guvernului este de şapte ori mai mare decât pensia medie pentru limita de vârstă stabilită în condiţii generale, iar pen­sia medie a unui funcţionar public este de 2,4 ori mai mare decât cea medie pentru li­mita de vârstă.

Astfel, funcţionarii publici au dreptul la o pensie egală cu 75 la sută din venitul me­diu lunar realizat pentru ultimele 60 de luni de activitate în serviciul public. Totodată, în mărime de 75 la sută din suma tuturor plăţi­lor lunare asigurate este calculată şi pensia procurorilor în exerciţiu în ultima funcţie deţinută.

 

g_cnsm

CNSM va insista asupra creării unor condiţii egale de pensionare pentru toate categoriile de contribuabili

 

De asemenea, deputaţii din Parlament şi membrii Guvernului care satisfac un sta­giu special de cel puţin doi ani au dreptul la pensie calculată în cuantum de 42 la sută din suma tuturor plăţilor lunare calculate în timp ce exercitau funcţia respectivă. Şi aleşii locali care împlinesc un stagiu special de cel puţin opt ani beneficiază de pensie în cuantum de 75 la sută din suma tuturor plăţilor lunare de care au beneficiat în acea perioadă.

În condiţiile actuale, CNSM va insista în continuare asupra creării unor condiţii ega­le de pensionare pentru toate categoriile de contribuabili, dar şi asupra stabilirii unei dependenţe directe între contribuţiile indivi­duale şi pensiile obţinute. Soluţiile revendi­cate de sindicalişti vor include şi actualizarea venitului asigurat luat în calcul la stabilirea pensiei după 1999, simplificarea formulei de calcul al pensiilor pornind de la contribuţiile individuale şi crearea unui sistem on-line de calculare a pensiilor.

Sindicatele mai cer recalcularea, o dată la doi ani, a pensiilor pentru persoanele benefi­ciare de pensie pentru limita de vârstă şi care îşi continuă activitatea în câmpul muncii, instituirea unei pensii de bază unice pentru toţi pensionarii, neadmiterea majorării cen­sului vârstei de pensionare.

Printre aceleaşi revendicări se mai numă­ră subvenţionarea din bugetul de stat a di­ferenţei între suma pensiei stabilite pentru achitare şi suma contribuţiei achitate de că­tre contribuabilii din agricultură.

În cadrul aceleiaşi şedinţe au mai fost exa­minate chestiuni privind convocarea, pe 26 noiembrie curent, a şedinţei Consiliului Ge­neral al CNSM, avizul CNSM la proiectul de modificare şi completare a Legii sindicatelor, bilanțul organizării odihnei de vară a copii­lor şi adolescenţilor în sezonul estival 2015. Totodată, a fost aprobat un model de raport statistic al sindicatelor privind indicatorii în domeniul protecţiei social-economice a sala­riaţilor şi un regulament cu privire la remu­nerarea absolvenţilor Şcolii sindicale pentru organizarea şi desfăşurarea orelor sindicale.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com