18 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

E grea munca celor din industria ușoară

Loading
Fără categorie E grea munca celor din industria ușoară
E grea munca celor din industria ușoară

industria-usoara

 

Consiliul Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Uşoară a fă­cut un bilanț al activităților în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la întreprinderile din ramură pe parcursul anului trecut și în primele 9 luni din anul curent. Participanții la ședință au mai discutat și despre res­pectarea contractelor colective de muncă.

 

Front de lucru pentru sindicaliști

 

Nadejda Rusnac, președinta Consiliului Federației Sindicatelor Lucrătorilor din In­dustria Uşoară, a menționat în raportul său că în toate colectivele din această ramură unde există sindicate au fost încheiate con­tracte colective de muncă.

„Doar grație poziției active a președinților comitetelor sindicale, a activului sindical, administrația unităților acceptă să vină la masa de negocieri, să le ofere salariaților întreprinderii garanții sociale, să aloce mij­loace pentru implementarea unor programe de întremare a angajaților”, a mai spus vor­bitoarea.

În toate cazurile de modificare a salariu­lui tarifar și a retribuției în cadrul ramurii, aceste modificări au avut loc cu participa­rea activă a comitetelor sindicale. „Anume grație acestui lucru, a remarcat Nadejda Rusnac, nivelul mediu al retribuției în in­dustria ușoară este mai mare decât nivelul minim stabilit pe țară. Și fiecare dintre voi știe mult prea bine cu ce preț am obținut toate astea”.

Participanții la ședință au salutat vestea bună pe care le-a dat-o Nadejda Rusnac. Este vorba despre faptul că Parlamentul a votat în primă lectură un proiect de lege care stipulează că sub incidența contractu­lui colectiv de muncă trebuie să se afle doar salariații membri de sindicat. „Exact despre acest lucru am vorbit noi mereu. Dacă nu va fi modificat Codul muncii și în acest act va rămâne prevederea despre obligativitatea încheierii contractelor colective în cadrul unităților și, în plus, dacă va mai fi apro­bat și noul proiect de lege, atunci chiar vom avea mult de muncit”, a declarat președinta federației.

 

Întâlniri mai frecvente cu inspectorii muncii

 

Propunerea Nadejdei Rusnac de a orga­niza mai frecvent (de cel puţin două ori pe an) întâlniri ale colectivelor cu inspectorul muncii, Alexei Popov, pentru a fi cât mai in­formaţi în problemele ce ţin de prevenirea traumatismelor la locul de muncă, a fost pri­mită cu mult entuziasm. Cei prezenţi şi-au împărtăşit experienţa lor de conlucrare cu administraţia, inclusiv problemele ce ţin de securitatea muncii.

Alexei Popov a prezentat date statistice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în perioada 2014-2015. În raportul său, el a menţionat în special că la întreprinderile din domeniu anul trecut s-a redus nivelul trau­matismelor la locul de muncă. Astfel, dacă în anul 2013 au fost înregistrate şapte cazuri de acest fel, în 2014 – doar cinci. Totuşi, în anul 2015 se atestă o tendinţa de creștere a numă­rului accidentelor, în prezent fiind fixate deja patru cazuri de acest fel. Potrivit acestuia, la întreprinderile din domeniu rămâne ridicat nivelul persoanelor care muncesc în condiţii nefavorabile – 568 de persoane, adică 16% din numărul total al lucrătorilor. „În general, în ţară muncesc în condiţii nefavorabile 6365 de persoane, aducă 7,5% la sută din numărul total al lucrătorilor. Acest lucru demonstrea­ză că domeniul nostru nu este deloc unul uşor”, menţionează Alexei Popov.

Inspectorul muncii a mai prezentat şi alte informaţii interesante, care denotă faptul că pentru asigurarea securităţii muncii sunt in­vestite sume importante. „În anul 2014, pen­tru activităţi ce ţin de securitatea şi sănătatea în muncă au fost cheltuite în medie 648 de lei la un muncitor. În ţară, în aceste scopuri este direcţionată suma de 440 de lei pentru un muncitor”, a spus inspectorul.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com