20 septembrie 2019
Chisinau
Fără categorie

După 25 de ani de independență: realități şi perspective

Loading
Fără categorie După 25 de ani de independență: realități şi perspective
După 25 de ani de independență: realități şi perspective
moldova-independenta

Foto: tribuna.md

 

Delapidările din sistemul bancar, economia subterană şi corupţia excesivă invocă ameninţări social-economi­ce tot mai evidente pentru Republica Moldova.

 

Studiul „Rrepublica Moldova la un sfert de secol de independenţă. Realităţi social-economice”, lansat recent la Chişinău, oferă calcule exacte asu­pra realităţii din ultimii ani. Astfel, 24,5 miliarde de dolari a constituit valoarea remiterilor din ultimii ani, 27,76 miliarde lei – susţinerea ex­ternă a bugetului şi 70 de miliarde lei – valoarea economiei subterane, sunt doar câteva dintre datele ne­cunoscute până acum şi dezvăluite în lucrare.

Studiul prezintă un calcul mai exact al numărului de cetățeni plecați peste hotare, cauzele redu­cerii forţei de muncă şi factorii care au determinat nivelul de trai al ce­tăţenilor din Republica Moldova. ,,Din cauza proastei guvernări, în perioada anilor 1991-2015, popu­laţia a rămas fără locuri de muncă, fără bani şi fără avere”, susţine au­torul cercetării, Gheorghe Costan­dachi, doctor în economie, în cadrul ceremoniei de lansare a studiului.

Potrivit studiului, în perioada anilor 2000-2015, volumul tran­sferurilor de la persoanele aflate la muncă peste hotare s-a ridicat la peste 24,5 miliarde de dolari, valoarea ajutoarelor financiare acordată de Uniunea Europeană şi partenerii de dezvoltare pentru bugetul de stat – 27,76 miliarde lei, iar pentru dezvoltarea Republicii Moldova, aceştia au alocat aproxi­mativ 5,5 miliarde dolari. Vă închi­puiţi ce se făceau cu aceste sume dacă se investeau corect?”, susţine Gheorghe Costandachi.

Salariile ilegale şi economia sub­terană constituie o altă temă abor­dată în studiu. Conform cercetării publicate, valoarea pierderilor cau­zate de fenomenul salarii „în plic” pe ţară în anul 2010 a fost de 

23 de miliarde 214,12 milioane de lei. „Calculele prezentate demonstrea­ză că valoarea pierderilor financi­are ale statului, cauzate de feno­menul salariilor „în plic” a ajuns la proporţii ameninţătoare. Astfel, în toată perioada anilor 2010–2015, suma totală a prejudiciilor financi­are pe ţară a fost de 100,2 miliarde de lei”, susţine Gheorghe Costan­dachi.

,,Acest studiu, ca şi celelalte care au mai fost făcute, nu ştiu cum trec pe alături de factorii de decizie, de organele de resort şi nu sunt luate în consideraţie. Economia sub­terană este cel mai mare viciu în Republica Moldova, viciu cu care luptăm, însă am impresia că noi ne batem cu morile de vânt. Dispunem de datele noastre la acest capitol, pe linia sindicatelor, însă nu ai cui demonstra acest indicator. Nu ai cu cine sta la masa de tratative, pen­tru că persoanele care trebuie să ia decizii nu sunt interesate de ches­tiunile date. Aceasta este o obliga­ţie constituţională a guvernării”, a spus Petru Chiriac, vicepreşedinte al Confederaţiei Naționale a Sin­dicatelor din Moldova, prezent la lansarea studiului.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com