26 august 2019
Chisinau
Social

Drepturile social-economice ale femeilor, în atenția „Agroindsind” Edineț

Loading
Social Drepturile social-economice ale femeilor, în atenția „Agroindsind” Edineț
Drepturile social-economice ale femeilor, în atenția „Agroindsind” Edineț
Vocea poporului

Lideri sindicali, președinte ale con­siliilor de femei, veterani ai mișcării sindicale din raionul Edineț au par­ticipat, recent, la o masă rotundă organizată de Uniunea Teritorială Edineț a Sindicatelor „Agroind­sind” cu genericul „Legislația națională și contractul colectiv de muncă – principalele instrumente de protecție social-economică a femeilor membri de sindicat”.

Stela Ciobanu, președinta Uniu­nii Teritoriale Edineț a Sindicatelor „Agroindsind”, a remarcat faptul că în vizorul sindicatului de ramură din raion a fost și rămâne dialogul soci­al constructiv, atât la nivel de unitate economică, cât și teritorial, în vederea protecției membrilor de sindicat.

Deoarece 2018 a fost declarat de către CNSM Anul contractului colec­tiv de muncă, comitetele sindicale din organizațiile primare trebuie să pună accentul pe negocierea unor facilități importante pentru membrii de sin­dicat. Până la ora actuală, au fost în­cheiate 22 de contracte colective de muncă, iar cinci sunt în proces de ne­gociere.

În cadrul întrunirii, liderii sindicali au împărtășit experiența în negocie­rea și încheierea contractului colec­tiv de muncă, privind mecanismele de acordare a sporurilor la salariu, concediile suplimentare, în caz de condiții de muncă grele și deosebit de grele, pentru munca ce implică eforturi psiho-emoționale. De ase­menea, s-a vorbit despre oferirea gra­tuită a materialelor igienico-sanitare, alimentația la un preț redus sau gra­tuit, acordarea echipamentului indivi­dual de protecție, a ajutoarelor mate­riale, iar în toate contractele, într-un capitol aparte, este oglindită munca femeilor și a minorilor.

Iulian Bucatca, inspector al Inspec­toratului teritorial de muncă Edineț, a vorbit despre respectarea legislației muncii, sănătate și securitate la locul de muncă.

El s-a referit la ultimele modi­ficări din Codul  muncii, la durata șomajului tehnic și salarizarea pentru munca în condiții de noapte, conce­dierea în masă a salariaților, precum și la disponibilizarea femeilor gravide, a mamelor cu copii până la vârstă de 4 ani.

Totodată, în cadrul reuniunii a fost susținută propunerea Comisiei de Fe­mei a CNSM de a adopta, la sesiunea 107 a Confederației Internaționale a Muncii din iunie anul curent, a unei Convenții de contracarare a violenței la locul de muncă.

 

Tamara BOROSAN,

Edineț

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com