Drepturile salariaților din medicină, consolidate în Convenția Colectivă

Natalia Hadârcă
Vocea Poporului, 05.02.2018

   

conventie-colectiva-sanatatea

 

Mamele cu copii de până la 10 ani vor putea să-și scurteze ziua de lucru cu două ore, fiindu-le menținut salariul, iar conducăto­rii instituțiilor medicale vor putea cumula două funcții, având posi­bilitatea să profeseze și ca doctori. Se vor bucura de garanții sociale și tinerii care fac studii și lucrea­ză. Toate acestea sunt prevăzute în Convenția Colectivă pentru anii 2018-2021, semnată, miercuri, de către Ministerul Sănătății, Mun­cii și Protecției Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină și Federația Sindicală „Sănătatea”.

 

Convenția, prin care se urmă-rește dezvoltarea și modernizarea ramurii sănătății, constituie un in­strument eficient de comunicare, negociere, facilitare a unor drep­turi pentru personalul medical, dar servește și ca pârghie de fortifi-care a calității serviciilor medicale pentru managerii instituțiilor me­dico-sanitare. Documentul conține 13 capitole și 10 anexe, în care sunt stipulate obligațiile, dar și dreptu­rile, condițiile de salarizare și ac­tivitatea de zi cu zi a lucrătorilor medicali. Prevederile din acesta ur­mează să se regăsească în contrac­tele colective de muncă din fiecare organizație din ramură. Convenția Colectivă este obligatorie pentru aplicare în toate unitățile din sec­torul sănătății din țară, indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică de organizare.

„Convenția Colectivă va conso­lida și mai mult comunitatea me­dicală. Am semnat un document foarte important pentru întreg sistemul de sănătate. Împreună vom reuși să întreprindem măsuri importante în domeniul medicinei. Documentul vine ca un suport în apărarea drepturilor salariaților, a intereselor profesionale, economi­ce și de muncă”, a declarat Svetlana Cebotari, ministrul Sănătății, Mun­cii și Protecției Sociale.

Totodată, ministrul Sănătății a adăugat că

acest document îi protejează nu numai pe cei care muncesc, dar și pe studenții din instituțiile de învățământ superior, care sunt așteptați să se încadreze în câmpul muncii.

Oleg Budza, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, pre­zent la eveniment, a remarcat faptul că 2018 a fost declarat de către CNSM Anul semnării Convențiilor Colective și a Con­tractelor Colective de Muncă.

„La început de an, am început discuțiile cu Compania Națională de Asigurări în Medicină. Acum, semnăm acest document important pentru ca toate schimbările care se fac în sistemul medical să fie în folo­sul salariaților. Convenția servește pentru apărarea intereselor profesionale, sociale și economice ale membrilor de sindicat. Lucrătorii medicali trebuie să se bucure pe deplin de toate garanțiile sociale, fiindcă ei salvează vieți omenești”, a menționat Oleg Budza.

Aurel Popovici, președintele Federației Sindicale „Sănătatea”, la rândul său, a re­marcat faptul că doar printr-un dialog social constructiv s-a putut ajunge la mo­mentul semnării convenției și a vorbit des­pre noutățile din acest document.

„În actuala convenție a fost negociat un punct aparte pentru mamele care îngrijesc copii până la vârsta de 10 ani. Acestea au dreptul să li se reducă timpul de muncă cu doua ore, dar cu menținerea salarizării. Prin acest lucru dorim stimularea natalității. S-a mai negociat dreptul conducătorilor de a stimula adausurile la salarizare pornind de la resursele financiare disponibile în fiecare instituție. De asemenea, s-a negociat clau­za potrivit căreia conducătorii instituțiilor și anume cei care sunt și doctori să poată cumula funcții. Acest lucru l-am motivat prin faptul că interzicerea profesării duce la degradarea managerului ca doctor”, a explicat liderul sindical.

Igor Zubcu, vicepreședinte al Federației Sindicale „Sănătatea”, a adăugat că în acest act normativ se regăsesc și un șir de regle­mentări ce țin de concediile suplimentare plătite pentru categoriile de lucrători me­dicali și alte categorii de salariați care acti­vează în domeniul sănătății.

„La garanții suplimentare putem vor­bi și de concedierea salariaților care au atins vârsta de pensionare. În cazul în care aceștia vor fi concediați, vor primi cel puțin un salariu de funcție la încetarea contrac­tului individual de muncă. Tot aici putem vorbi și de garanția raporturilor de muncă, garanția locului de muncă. Am prevăzut și obligativitatea unui acord al comitetului sindical la concedierea salariaților membri de sindicat”, a susținut Igor Zubcu.

El a adăugat, în context, că „dacă Codul muncii prevede anumite garanții pentru cei care își fac studiile la inițiativa angajatoru­lui, noi, prin prevederile convenției, practic,  le-am asigurat aceleași drepturi și tinerilor care își fac studiile din dorință proprie”.

Convenția colectivă (nivel de ramură) pe anii 2018-2021 cuprinde 13 capitole, printre care: dezvoltarea și modernizarea sistemului sănătății; încheierea, modifi­carea, suspendarea și încetarea acțiunii contractelor individuale de muncă; utili­zarea forței de muncă și formarea profe­sională; drepturile și obligațiile generale ale angajatorului și salariatului; timpul de muncă, de odihnă și acordarea concedii­lor; salarizarea și normarea muncii; secu­ritatea și sănătatea în muncă, dezvoltarea parteneriatului social în sfera muncii; re­glementarea activității organelor sindicale – reprezentanți ai salariaților; soluționarea conflictelor colective de muncă; hârțuirea la locul de muncă.

În încheiere, oficialii au subliniat că spe­ră că acest document va constitui un liant, ci nu o povară pentru unii sau alții.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.