23 octombrie 2020
Chisinau
Social

Drepturile copiilor din Moldova, în atenția sesiunii Comitetului ONU

Loading
Social Drepturile copiilor din Moldova, în atenția sesiunii Comitetului ONU

Respectarea și promova­rea drepturilor copilului în Republica Moldova  a  fost examinată  la sesiunea Co­mitetului ONU pentru drep­turile copilului, care a avut loc zilele trecute la Geneva, unde a fost audiat raportul Republicii Moldova privind implementarea Convenției ONU în acest sens.

Drepturile copiilor din Moldova, în atenția sesiunii Comitetului ONU

un.org

În cadrul sesiunii, ministrul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei So­ciale, Stela Grigoraș, a prezentat progresele țării noastre în dome­niul protecției copilului, în pe­rioada 2009-2014. Ministrul s-a referit la modernizarea sistemului de îngrijire a copiilor în situaţii de dificultate şi eficientizarea siste­mului de prevenire a separării de mediul familial. De asemenea, ea a vorbit despre  prevenirea şi re­ducerea ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vârsta de până la cinci ani la domiciliu şi sporirea ratei de cuprindere a copiilor de vârsta 3-7 ani în programele și instituțiile de educaţie timpurie. Totodată, a abordat şi prevenirea și combaterea violenței împotriva copilului, asigurarea condiţiilor necesare pentru creşterea şi edu­caţia copiilor în mediul familial și promovarea practicilor non­violente în creşterea şi educarea copiilor.

În acelaşi timp, ministrul a sub-liniat și prioritățile Guvernului în acest domeniu pentru următo­rii ani, printre care: consolida­rea serviciului de sprijin familial, extinderea protecției copiilor în situație de risc, dezvoltarea pro­gramelor de intervenție timpurie și creșterea numărului de servicii alternative îngrijirii, implementarea Programului național de in­cluziune socială a persoanelor cu dizabilități 2017-2022, crearea serviciilor educaționale pentru categoriile vulnerabile de copii etc.

Membrii Comitetului ONU au apreciat eforturile și realizările Republicii Moldova în domeniul protecției copilului, menționând că țara noastră a înregistrat un progres considerabil în ultimii 10 ani în domeniul protecției și promovării drepturilor copiilor și că este un exemplu pentru țările din regiune.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com