Doar zece lei zilnic pentru copiii rămaşi fără îngrijire părintească

Elena Codreanu
Vocea Poporului, 28.03.2018

   

suntparinte.md

suntparinte.md

 

Copiii rămaşi fără îngrijire părin­tească vor primi din partea statu­lui o indemnizaţie zilnică de 10 lei. Totodată, lor li se vor repartiza câte 100 de lei cu ocazia zilei de naşte­re şi câte 70 de lei la Anul Nou, de Crăciun, de Paşti şi de Ziua Interna­ţională a Copilului. Ministerul Sănă­tăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale a prezentat spre dezbateri publice un proiect al Regulamentului cu privire la stabilirea şi plata indemnizaţiei zilnice pentru copii.

 

Potrivit autorilor documentului, regula­mentul are scopul de a spori bunăstarea materială a copiilor plasaţi în servicii de protecţie de tip familial şi comunitar, pre­cum şi de a dezvolta abilităţile individuale ale copiilor privind gestionarea raţională a banilor personali.

De indemnizaţie zilnică vor beneficia copiii din clasa a cincea până la împlinirea vârstei de 18 ani, plasaţi în asistenţă paren­tală profesionistă, la casele de copii de tip familie, serviciile de tutelă/curatelă, în ca­sele comunitare pentru copii în situaţie de risc, în centrele de plasament pentru copiii separaţi de părinţi.

Pentru plata indemnizaţiei zilnice pen­tru copii, în Legea bugetului de stat au fost prevăzute mijloace financiare în valoare de 

10,4 mln. de lei. Proiectul prevede indexa­rea cuantumului indemnizaţiei zilnice, anu­al, la 1 aprilie, în conformitate cu creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent , în modul stabilit de Guvern.

Persoana responsabilă de acordarea alocaţiei sau persoana-cheie a copilului are obligaţia să elibereze indemnizaţia în fiecare zi, pentru ziua următoare, să eli-bereze copilului alocaţia în avans, în cazul în care acesta urmează tratament staţionar în spital, recuperare sanatori­ală sau pleacă în vacanţă la o tabără de odihnă, la rude sau îşi face studiile în altă localitate.

CNSM patronează de mai mulţi ani Centrul de plasament al copiilor în situaţie de risc „Brânduşa” din oraşul Hânceşti. În context, ziarul „Vocea poporului” i-a so­licitat lui Petru Chiriac, vicepreşedinte al CNSM, să se pronunțe pe marginea aces­tui proiect de regulament.

„Statul mimează grija faţă de copiii de­favorizaţi. Zece lei este prea puţin pentru un copil, ţinând cont de faptul că preţurile la unele mărfuri şi produse destinate copi­ilor au crescut în ultima perioadă. Rechizi­tele şcolare, strict necesare unui elev, nu costă doar zece lei. 70 sau 100 de lei este, la fel, prea puţin pentru zilele de sărbătoa­re. Copiii rămaşi fără îngrijire părintească ar putea primi mai mulţi bani, dacă unele instituţii ale statului ar lupta la modul seri­os cu economia informală”, a opinat Petru Chiriac.

Totodată, liderul sindical este de păre­rea că se vor comite fraude la repartizarea banilor respectivi.

„Pe borderou va scrie că indemnizaţia s-a alocat unor copii, dar de facto nu se va aloca. Nu este exclus faptul că aceşti bani vor ajunge pe mâna unor adulți care îi vor cheltui pentru ţigări sau alcool. Organele de control vor trebui să-şi intensifice acti­vitatea, astfel ca să se asigure că indemni­zaţia a ajuns anume la copii. Din păcate, în ţară avem puţini oameni care să se ocupe serios de problemele minorilor orfani şi ale celor rămaşi fără îngrijire părintească. Instruirea cadrelor la acest capitol lasă mult de dorit”, a menţionat vicepreşedin­tele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.

În anul 2018, de indemnizaţie zilnică vor beneficia aproximativ 2600 de copii.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.