18 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Discursul public: modalități de depășire a carențelor

Loading
Fără categorie Discursul public: modalități de depășire a carențelor
Discursul public: modalități de depășire a carențelor
sindlucas

Foto: arhivă personală

 

Pornind de la necesităţile de perfec­ţionare şi dezvoltare profesională, Sindicatul Lucrătorilor din Comerţ, Alimentaţia Publică, Cooperația de Consum, Servicii, Restaurante şi Ho­teluri „SindLUCAS” a organizat recent, seminarul de instruire cu genericul „Comunicare şi discurs public”.

 

Lucrările la seminar au reunit aproxima­tiv 30 de participanţi, preşedinţi, vicepreşe­dinţi ai organizaţiilor sindicale primare, ai consiliilor sindicale teritoriale.

Seminarul s-a desfăşurat cu susţinerea Fundaţiei „Friedrich Ebert” în Republica Moldova şi Organizaţia sindicală internaţi­onală a angajaţilor din ramura alimentară şi tutungerie, agricultură, restaurante şi ho­teluri, alimentaţia publică şi ramuri conexe (IUF).

În cuvântul de deschidere a evenimentu­lui, Valentina Mazur, preşedintele Sindica­tului  „SindLUCAS”, a remarcat că acest se­minar a fost iniţiat în speranţa îmbunătăţirii comunicării în rândul membrilor organiza­ţiilor sindicale, precum şi a dezvoltării rela­ţiilor interpersonale. Președinții de sindicat au dificultăţi cu discursul în public, uneori în lipsa cunoaşterii acestuia. Este important ca liderii să încerce să-și perfecţioneze propriul stil şi să pregătească eficient discursul.

„Îmi exprim convingerea că discuţiile care vor avea loc pe parcursul seminarului vor fi în ajutorul sindicaliştilor, pentru a asigura o mai uşoară înţelegere atât în interiorul orga­nizaţiei, cât şi în afara ei. Pentru funcţionarea efectivă a dialogului social la toate nivelurile, este necesar ca liderii sindicali să fie pregă­tiţi în domeniul negocierilor. Acest seminar îi va ajuta pe președinți în luarea deciziilor şi soluţionarea conflictelor pe cale amiabilă, va contribui la formarea unei imagini pozitive a sindicatelor”, a menționat Valentina Mazur.

 

Tehnici și abilități de a ieși din încurcătură

 

La seminar au fost abordate două modu­le, însoţite de dezbateri şi discursuri, precum ar fi: scara obiectivelor prezentării în public, componentele  și structura unei prezentări, modele de ela­borare a discur­sului,  rolul ele­mentelor vizuale în prezentare, re­guli de prezenta­re în PowerPoint, algoritmul dezbaterilor, pregătirea pentru negocieri. Aceste module au fost susţinute de Dorian Furtună, etolog, doctor în biologie, și de Svetlana Boincean, coordonator IUF.

În cadrul seminarului, participanţii au avut ocazia să cunoască factorii ce complică comunicarea, tehnici de a ieşi din încurcătu­ră în timpul unui discurs, cum să aplice te­oriile însuşite în cadrul diverselor tipuri de activităţi , pentru a obţine performanțe la ni­velul propriului comportament comunicaţi­onal,  cum să conducă cu succes o consiliere, mediere etc.

Pe parcursul seminarului, temele au vizat discuţii interactive, lucrul în echipe şi pre­zentări, care au condus şi la soluţii practice cum ar trebui să fie o comunicare eficientă, un discurs bun şi eficient. Participanţii au avut ocazia să găsească răspunsuri la între­bările cu un caracter mai complex, să îşi lăr­gească orizontul profesional.

În urmă evaluării seminarului de către participanţi, au fost trase următoarele con­cluzii  pozitive:

– în ceea ce priveşte evaluarea formatori­lor care au susţinut acest seminar, partici­panţii le-au apreciat  buna pregătire profesi­onală, profunda cunoaștere a domeniului şi au mulțumit pentru sprijinul acordat;

– au fost apreciate studiile de caz, precum şi discuţiile care au avut loc în cadrul semi­narului.

Participanţii la seminar au apreciat semi­narul că fiind interactiv, eficient și educativ.

Totodată, ei au apreciat conlucrarea cu Organizaţia sindicală internaţională IUF şi cu Fundaţia „Friedrich Ebert” în Republica Moldova .

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com