16 septembrie 2019
Chisinau
Fără categorie

Dintr-o țară de succes, Moldova a ajuns o țară cu probleme

Loading
Fără categorie Dintr-o țară de succes, Moldova a ajuns o țară cu probleme
Dintr-o țară de succes, Moldova a ajuns o țară cu probleme

forumul-societatii-civile

 

Zilele trecute, a avut loc ședința de lucru a Platformei naționale a Forumului Societății Civile din Parteneri­atul Estic, la care au partici­pat reprezentanți europeni, dar și ai Ministerului Afa­cerilor Externe și Integră­rii Europene din Republica Moldova.

 

„Noi ne dorim ca Platforma Societății Civile să fie cât mai efici­entă în continuare. A fost elaborat Regulamentul Platformei, care va trebui să fie respectat în mod obli­gatoriu”, a menționat în cuvântul său de salut Ion Manole, director executiv al Asociaţiei „Promo–LEX”. „Noi apreciem răbdarea pe care o au europenii în raport cu Republica Moldova. Ca societate civilă, vom monitoriza implemen­tarea reformelor în țară”, a mai adăugat Manole.

„Societatea Civilă joacă un rol important în procesul de coopera­re între Republica Moldova și Uni­unea Europeană, care presupune crearea unei platforme a societății civile, cu o prezență extinsă a membrilor acesteia din urmă, a partenerilor sociali și a businessu­lui asociativ”, a menționat Wicher Slagter, șeful Secției politică și economie a Delegației UE în Repu­blica Moldova. Din partea Uniunii Europene, va fi prezent ECOSOC (Consiliul Economic și Social).

 

Guvernul trebuie să aibă un dialog cu societatea civilă

 

Cât privește stabilirea acestei platforme a societății civile, a luat ceva timp pentru crearea ei. Aș vrea să menționez că lansarea ofi­cială a ei va fi pe 10 mai anul curent la Bruxelles, a continuat Slagter. Referindu-se la foia de parcurs, acesta a spus că ea a fost elabora­tă în luna iulie 2012 și reînnoită la începutul acestui an, fiind foarte extinsă, conținând multe domenii. Cooperarea cu societatea civilă a fost discutată, de asemenea, la în­ceputul anului, menționându-se că Guvernul trebuie să aibă un dia­log cu societatea civilă, iar aceas­ta din urmă va monitoriza imple­mentarea tuturor reformelor. Este important ca societatea civilă sa 

crească, să se întărească și să con­tribuie la implicarea cât mai mult a Transnistriei.

 

Nimeni nu va veni

în Moldova să facă ordine, singuri

trebuie să vă clarificați prioritățile pentru țară

 

„Fără societatea civilă nu poate exista o țară unită și prosperă. Noi includem activ societatea civilă în luarea deciziilor. Societatea civilă este ca o lumină roșie, care sem­nalează când ceva nu este bine, de aceea, este important să se co­laboreze structural cu aceasta”, a menționat E.S. Robert Kirnag, Ambasadorul Slovaciei în Republi­ca Moldova. Domnia sa a relevat că și în Slovacia, cu 30 de ani în urmă, Guvernul privea sceptic societatea civilă, întrebând pe cine reprezen­tă ea sau de cine este plătită. „Noi credem în procesul participativ, în democrație participativă. La fel, organizațiile de business sau sin­dicatele ne organizează calitatea de expertiză, având în vedere că statul este responsabil de imple­mentarea reformelor”, a continuat ambasadorul Slovaciei. „Așteptăm reforme palpabile, nu doar pe hâr­tie, care ar aduce în scurt timp re­zultate tangibile. Dvs. trebuie să vă faceți în casă ordine, iar noi tre­buie să fim capabili să vă ajutăm. Nu vom permite implementarea reformelor de proastă calitate. Nu este cazul să stați și să așteptați finanțarea din străinătate. Trebu­ie să căutați în țară mijloace, că le aveți, ele sunt”, a concluzionat E.S. Robert Kirnag.

Prezentă la ședința de lucru, Daniela Morari, viceministru al Afacerilor Externe și Integrării Eu­ropene din Republica Moldova, a menționat că țara noastră este des­chisă să implementeze reformele și să conlucreze cu societatea civilă. Mai mult ca atât, toată informația se plasează pe site-ul ministerului, pentru o transparență mai bună.

 

P.S. Pe 14 martie curent, la Bruxelles s-au convocat pentru a doua oară Consiliul Afacerilor Externe și Con­siliul de Asociere UE-RM, care au examinat relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană de la ultima sa reuniune, ce a avut loc în martie 2015. În context, a fost reamintit an-gajamentul UE de a consoli­da asocierea politică și inte­grarea economică cu Repu­blica Moldova.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com