27 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Dialog eficient privind egalitatea de gen

Loading
Fără categorie Dialog eficient privind egalitatea de gen
Dialog eficient privind egalitatea de gen

seminar-FSCRE

 

Circa 30 de persoane, mem­bre ale Organizaţiei de Fe­mei din cadrul Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice, au par­ticipat la un seminar cu ge­nericul „Egalitatea de gen – noţiuni generale. Afirma­rea femeii ca factor de de­cizie în societate”, care s-a desfăşurat recent la Insti­tutul Muncii din Chişinău.

 

Un pilon important în dezvoltarea unui stat

 

Margareta Strestian, preşedin­ta Federaţiei Sindicatelor Lucră­torilor din Industria Chimică şi Resurse Energetice, s-a referit, în debutul seminarului, la obiectivele şi modalităţile de lucru. „Pornind de la principiul egalităţii de şanse între femeie şi bărbaţi, este esen­ţial pentru Moldova ca femeilor să li se asigure, în mod real, pre­misele privind accesul la educaţie, formare profesională continuă şi la un loc de muncă, întemeierea unei familii, participarea la luarea de decizii publice şi politice ş.a. Aces­te aspecte vizează accesul la piaţa muncii, egalitatea salarială, pro­tecţia maternităţii, asigurări soci­ale şi securitate socială”, a relevat Margareta Strestian.

La rândul ei, Olga Stratulat, con­sultant superior în Departamentul organizare, educaţie şi informare din cadrul CNSM, a menționat că la acest seminar s-au pus în discu-ție abilitățile femeilor în atenţia sindicatelor, egalitatea de gen – factor important în promovarea femeii, conceptul egalităţii de gen, standardele şi mecanismele de asi­gurare a egalităţii de gen, obiecti­vele pentru realizarea egalităţii de gen. „Dimensiunea de gen repre­zintă un pilon important în dezvol­tarea unui stat. Femeile din Mol­dova trebuie să participe cât mai des la astfel de evenimente, pentru a înlătura unele stereotipuri, care presupun că doar bărbații se pot implica în politică și în afaceri. Sperăm că femeile vor avea mai multe șanse la posturi de conduce­re. Femeile trebuie să fie active şi să tindă spre participare”, a remar­cat Olga Stratulat.

Totodată, Natalia Braşoveanu, şefa Direcţiei management per­sonal şi asistenţă juridică la SRL „Chişinău–Gaz”, a făcut trimitere la subiecte ce ţin de conceptul de training, structura unei prezentări, femeia-trainer de succes, controlul emoţiilor, limbajul verbal/nonver­bal ş. a.

 

Informație utilă pentru participante

 

Participantele la seminar și-au exprimat mulțumirea pentru ocazia de a participa la seminar, tematica fiind necesară şi actuală. Totodată, ele au susţinut la unison că a fi informat înseamnă a fi pu­ternic, iar instruirea e una din cele mai eficiente pârghii de a îmbu­nătăţi calitatea muncii membru­lui de sindicat, inclusiv imaginea organizației.

În opinia Ingăi Gîsca, preşe­dinta Organizaţiei de Femei din cadrul FSCRE, este foarte bine că „la această activitate s-a pus ac­cent pe rolul femeii în societate și participarea ei în luarea deciziilor. Consider că este un început bun pentru a promova femeile noastre, căci avem foarte multe doamne cu spirit de inițiativă, creativitate și perseverență”.

Viorica Spînu, membru al comi­tetului sindical SRL „Lukoil-Mol­dova”, a spus că seminarul a fost unul benefic pentru sporirea cu­noştinţelor în domeniul egalităţii de gen şi a mulţumit organizatori­lor, conducerii CNSM, care au con-tribuit substanţial la promovarea informaţiilor referitor la egalitatea de gen, factor important în viaţa femeilor. Cunoştinţele acumulate vor fi împărtăşite atât în rândul angajaților, cât şi tuturor liderilor sindicali”.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com