26 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Deviza sindicaliștilor din metalurgie: să fim mai tari decât oțelul

Loading
Fără categorie Deviza sindicaliștilor din metalurgie: să fim mai tari decât oțelul
Deviza sindicaliștilor din metalurgie: să fim mai tari decât oțelul

sindicate-metalurgi

 

La Institutul Muncii s-au întru­nit, zilele acestea, reprezentanți ai Federației Lucrătorilor din In­dustria Metalurgică, membră a Organizației Internaționale Sin­dicale Industriall Global Union. Aceasta este o confederație sin­dicală globală a lucrătorilor din domeniul chimiei, metalurgiei, industriei ușoare, serviciilor și s-a hotărât ca evenimentul să fie or­ganizat la Chișinău.

 

FSCM este reprezentantul acestei confederații sindicale în Moldova. Astfel, la Institutul Muncii a avut loc întrunirea organizațiilor internaționale ale metalur-giștilor din Rusia, Belarus și Ucraina. Tema ședinței a vizat condițiile de muncă grele și traumatismele în ramura metalur­giei, precum și propunerile de ameliorare a situației.

FSCM a participat mai mult ca amfi­trion, ca organizator. Partea ce ține de discuții a fost asumată de către Organizația Internațională a Metalurgiștilor din CSI, care întrunește sindicate din Rusia, Ucrai­na, Belarus, Kazahstan, Tadjikistan etc.

O altă temă discutată a fost contractul colectiv de muncă, convențiile colective. În baza dezbaterilor, au fost formulate recomandări pentru toate organizațiile sindicale și patronatele din țările partici­pante la întrunire. Ulterior, participanții urmează să aplice recomandările date în țările lor.

Aleksei Krestianinov, Rusia, coordona­torul principal, a relevat: „În 1991, a fost înființată Federația Lucrătorilor din In­dustria Metalurgică din fosta URSS. Peste doi ani, am creat Asociația Internațională a Sindicatelor din Metalurgie. Aceasta are statut care prevede obiectivele urmări­te de Asociația internațională. Asociația întrunea 12 sindicate din CSI, care aveau pe atunci peste două milioane de membri de sindicat, angajați în ramură. Apoi s-au început acele procese negative în metalur­gie, drept rezultat, numărul membrilor de sindicat s-a redus cu mult. Cu toate aces­tea, în prezent, din asociație fac parte opt centre sindicale din Rusia, Ucraina, Ka­zahstan, Kirghizia, Tadjikistan, Belarus, Georgia și Armenia.  De două ori pe an, ne întrunim la ședința Comitetului Exe­cutiv, între congrese. La aceste ședințe se analizează mijloacele pentru a influența situația social-economică a membrilor de sindicat. Munca metalurgiștilor este pe cât de grea, pe atât de importantă. Dar, cu toate vicisitudinile timpului, metalurgiștii sunt oameni căliți, dintr-o bucată. Nu în zadar deviza sindicaliștilor din metalur­gie: 

să fim mai tari decât oțelul. Sperăm că în urma discuțiilor pe care le vom avea cu colegii din Republica Moldova să ple­căm acasă mai împliniți, făcând schimb de experiență”.

 

Schimb de experiență, benefic pentru toate părțile

 

Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al Con-federației Naționale a Sindicatelor din Moldova, le-a vorbit oaspeților despre situația social-economică din Republi­ca Moldova, despre numărul de angajați în baza contractelor individuale – în jur de 800.000. „Consolidarea sindicatelor ar fi în folosul tuturor oamenilor muncii, fiindcă astfel am putea negocia mai ușor cu structurile guvernamentale și cu pa­tronatele. Următorul congres al CNSM va avea loc pe 7 iunie 2017, dar până atunci vor trebui rezolvate o serie de probleme. Am făcut o analiză a problemelor cu care se confruntă societatea și am constatat că cea mai arzătoare este perfecționarea legislației muncii. Este o tendință în în­treaga lume de a liberaliza relațiile de muncă. Adică de a acorda cât mai multe drepturi angajatorului și de a restrânge drepturile angajaților. Guvernarea dorea să elaboreze un nou Cod al muncii, însă noi am insistat pe perfecționarea celui ac­tual.

O altă problemă importantă este situația angajaților care au atins vârsta de pensio­nare. Angajatorii au dreptul să-i concedie­ze pe salariați de îndată ce au atins vârsta de pensionare. Aici însă există anumite nuanțe. De pildă, contractul individual de muncă cu persoana care a atins vârsta de pensionare poate fi desfăcut, însă aceasta nu este obligatoriu. Fiindcă există dome­nii, cum ar fi educația, sistemul sănătății, care duc lipsă de cadre calificate”, a punc­tat Sergiu Sainciuc.

Colegii sindicaliști din CSI au continuat discuțiile pe diferite teme atât la Institutul Muncii, cât și în alte locații demne de vizi­tat de către prietenii cu care nu s-au văzut de mult timp. Pentru oaspeți, au fost or­ganizate excursii la obiective turistice din țară.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com