28 februarie 2020
Chisinau
Fără categorie

DECLARAȚIE privind poziția CNSM față de reforma sistemului electoral

Loading
Fără categorie DECLARAȚIE privind poziția CNSM față de reforma sistemului electoral

cnsm

 

Recunoscând principiul democratic de participare a tuturor actorilor societății în procesul transparent de elaborare al ac­tului legislativ, cât și dreptul constituțional de vot și dreptul de a fi ales, la momentul actual societatea civilă este antrenată în audieri și dezbateri publice pe marginea inițiativei parla­mentului privind introducerea sistemului electoral majoritar pe circumscripții uninominale pentru alegerile parlamentare.

 

CNSM, în calitate de componentă importantă a societății civile, care reprezintă interesele salariaților-membri de sindi­cat, nu poate fi indiferentă față de problemele de care este preocupată în acest moment clasa politică, societatea civilă, societatea în ansamblu. Având în vedere că sistemul electoral majoritar pe circumscripții uninominale este un subiect im­portant, CNSM consideră necesar expunerea viziunii asupra subiectului care frământă atât de mult societatea.

Conform Constituției Republicii Moldova, sindicatele, prin statutele lor, contribuie la apărarea intereselor profesionale, economice și sociale ale salariaților, iar pârghiile și instrumen­tele pentru realizarea acestei norme constituționale sunt di­verse. Odată cu implementarea sistemului electoral majoritar pe circumscripții uninominale, gama aceasta de pârghii și in­strumente va deveni mai largă și vor apărea noi posibilități, grație faptului că esența sistemului menționat este orientată spre beneficiul fiecărui cetățean prin maximizarea binelui pu­blic și a intereselor sociale ale populației.

Pentru activiștii sindicali de toate nivelurile poate apărea o posibilitate reală de a avea contact direct cu politicul – aleșii poporului, în soluționarea diverselor probleme cu caracter social ale salariaților ce țin de asigurarea cu salarii decen­te, protecția forței de muncă, crearea condițiilor normale de lucru, promovarea în Parlament a inițiativelor legislative ce țin de respectarea drepturilor fundamentale ale omului, îmbunătățirea prevederilor legislației în domeniul muncii, spo­rirea calității dialogului social și consolidarea acestuia, precum și alte oportunități. În același timp, și politicienii, prin interme­diul instituției noastre, vor cunoaște, din prima sursă, proble­mele stringente ale salariaților, vor organiza diverse întruniri la locul de muncă pentru soluționarea multiplelor probleme și vor interveni pe lângă autoritățile publice responsabile de luarea deciziilor. Din aceste contacte va avea de câștigat, în primul rând, cetățeanul care a fost dat uitării și nevoit să pă­răsească baștina pentru o viață în străinătate.

CNSM consideră că, odată cu introducerea sistemului elec­toral majoritar pe circumscripții uninominale, poate spori gra­dul de protecție social-economică a salariaților și crește res­ponsabilitatea aleșilor poporului față de cetățean. În sfârșit, membrii Parlamentului vor trebui să fie cu adevărat alături de cetățeni și să muncească în folosul oamenilor, inclusiv al salariaților. Vor fi alese persoane concrete, care își vor pre­zenta programul electoral în fața alegătorilor, pornind de la interesele lor actuale și de perspectivă și nu persoane necu­noscute din listele de partid. Se va putea pune capăt promi­siunilor generale și deșarte ale politicienilor, se va face mai transparent și mai pe înțeles procesul electoral.

În același timp, este o șansă reală pentru generația tână­ră de a se afirma în politică în mod independent. Acest sis­tem electoral ar putea asigura dreptul la vot și la implicarea cetățenilor din diasporă în treburile comunității și, eventual, ar putea crea premise reale pentru revenirea lor acasă.

CNSM susţine ideea trecerii la sistemul electoral majoritar pe circumscripții uninominale, care poate să genereze efecte constructive şi benefice pentru viaţa politică şi socială, și con­sideră că acesta va fi un pas nou în democratizarea și consoli­darea societății noastre în drumul spre Uniunea Europeană.

 

Adoptată în ședința Comitetului

Confederal al CNSM din 3 aprilie 2017

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com