29 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

DECLARAŢIA Consiliului General al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova privind majorarea salariului minim pe ţară

Loading
Fără categorie DECLARAŢIA Consiliului General al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova privind majorarea salariului minim pe ţară

cnsm

 

Noi, membrii Consiliului General al CNSM, în numele a 400 de mii de membri de sindicat, ne declarăm îngrijoraţi în legătură cu tergiversarea de către Guvernul Republicii Moldova a reexamină­rii şi stabilirii unui nou cuantum al salariului minim pe ţară.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1432 din 28.12.2000 privind modul de stabilire şi reexaminare a salariului minim, Gu­vernul, împreună cu patronatele şi sindicatele, trebuie să exami­neze, cel puţin o dată pe an, majorarea cuantumului salariului minim, ţinându-se cont de modificarea indicelui preţurilor de consum şi de evoluţia salariului mediu pe economia naţională în perioada de referinţă, de volumul produsului intern brut, de pro­ductivitatea muncii, precum şi de mărimea valorică a minimului de existenţă.

Cu toate acestea, salariul minim pe ţară nu a fost modificat din 01.10.2014, fiind stabilit la acea dată în mărime de 1000 de lei.

Pornind de la faptul că din anul 2014 până în prezent evoluţia socială şi economică a avut repercusiuni negative asupra nivelu­lui de trai şi a puterii de cumpărare a veniturilor salariaţilor, a crescut indicele preţurilor de consum cu peste 116,9%, a sporit minimul de existenţă cu 6,6%, salariul minim pe ţară acoperă doar 57,6% din minimul de existenţă, este imperios necesară ma­jorarea salariului minim pe ţară.

Mai mult decât atât, pentru anul 2016, conform prognozei in­dicatorilor macroeconomici, media anuală a inflaţiei va constitui 111,4%, depăşind creşterea salariului nominal pe economie, care va fi de doar 109,8%, aceasta însemnând că veniturile reale ale cetăţenilor se vor reduce în continuare şi mai mult.

În aceeaşi ordine de idei, în anul 2016 este prevăzută o creş­tere a cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real până la 2100 de lei, iar în cazul menţinerii mărimii actuale a sala­riului minim pe ţară, se va crea o discrepanţă de peste 100% între garanţiile minime în sectorul real şi în cel bugetar.

De asemenea, este inadmisibil de a menţine nivelul actual al salariului minim aproape de nivelul pensiei minime pentru limi­tă de vârstă, care, începând cu 1 aprilie 2016, constituie 948,84 de lei.

Salariul minim în Republica Moldova, în comparaţie cu cel din ţările din regiune, este cel mai mic – de doar circa 45 de euro. În acelaşi timp, recomandările Uniunii Europene adresate tuturor ţărilor care se confruntă cu creşterea şomajului şi a sărăciei, este cea de sporire a nivelului salariului minim până la nivelul de 60% din salariul mediu pe economie.

În context, membrii Consiliului General al CNSM cer Guvernu­lui Republicii Moldova să aprobe, în regim de urgenţă, Hotărârea privind modul de stabilire a salariului minim pe ţară, prin care urmează a fi reexaminat şi stabilit un nou cuantum al salariului minim pe ţară în funcţie de salariul mediu brut pe economie.

Totodată, solicităm ca în proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016 să fie prevăzute resursele financiare necesare pentru implementarea acestei hotărâri.

 

Chișinău

14 aprilie 2016

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com