17 septembrie 2019
Chisinau
Fără categorie

Declarația Consiliului General al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova în legătură cu situaţia social-politică din ţară

Loading
Fără categorie Declarația Consiliului General al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova în legătură cu situaţia social-politică din ţară

cnsm

 

Membrii Consiliului General al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, reuniţi în şedinţa din 18 decembrie 2015, constată că instabilitatea politică cronică din ultimii ani a condus la înră­utăţirea, pe zi ce trece, a situaţiei social-economice din ţară.

Lipsa politicilor prioritare în crearea locurilor de muncă durabile are re­percusiuni nefaste asupra pieţei muncii: se atestă un nivel scăzut al ocupării forţei de muncă, o creştere a şomajului, decalaj mare între cererea şi oferta pe piaţa muncii.

În Republica Moldova se plătesc cele mai mici salarii din Europa şi, în multe cazuri, cu mari întârzieri, restanţele la plata acestora depăşesc sute de milioane de lei.

Devalorizarea drastică a monedei naţionale, în raport cu principalele valu­te de referinţă, a compromis şi mai mult puterea de cumpărare a populaţiei, care nu mai poate face faţă ritmului scumpirilor. În ţara noastră se înregis­trează cele mai mari preţuri din sud-estul Europei, rata inflaţiei dublându-se în ultimul an şi tinzând să se ridice în continuare din cauza majorării tarifelor la energia electrică şi la gazele naturale.

Vulnerabilităţile instituţionale, în paralel cu corupţia, iresponsabilitatea guvernanţilor au adâncit polarizarea socială. Republica Moldova este o ţară săracă, cu cel mai redus nivel al PIB-ului pe cap de locuitor din Europa.

Promisiunile şi politicile guvernanţilor din ultimii ani încurajează frauda şi evaziunea fiscală, impozitarea injustă, care nu asigură progresul social.

Negocierile în vederea formării unui nou guvern au ajuns în impas. Nu se fac eforturi reale de a se găsi un numitor comun, o soluţie, în numele stabi­lităţii politice. Vectorul pro-european al Republicii Moldova a fost compro­mis.

De doi ani, este blocată activitatea Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective. Este ineficient dialogul social şi în cadrul structurilor tripartite ale consiliilor de administraţie ale Casei Naţionale de Asigurări So­ciale, Companiei Naţionale de Asigurare în Medicină şi Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

CNSM a încercat, în repetate rânduri, să influenţeze actuala guvernare prin dialog la diferite niveluri, declaraţii, apeluri, revendicări, pentru a găsi soluţii la problemele extrem de grave cu care se confruntă economia şi cetăţenii ţării, mai cu seamă salariaţii cu venituri mici şi pensionarii. Însă guvernanţii s-au dovedit a fi incapabili să se mobilizeze pentru a face faţă celei mai mari provocări la zi – asigurarea securităţii economice a Republicii Moldova.

În aceste condiţii, ţara are nevoie, poate mai mult ca oricând, de stabilitate politică, pentru ca problemele reale, cele de ordin economic şi social, care afectează nivelul de trai al cetăţenilor, să poată fi abordate cu prioritate de către factorii decizionali ai statului.

Consiliul General al CNSM cheamă guvernarea ţării să găsească soliţii pentru ieşirea din această gravă criză politică, economică şi socială.

În acest context, facem apel către toate forţele politice, organele de con­trol de stat şi ale justiţiei să-şi asume responsabilitatea şi să acţioneze urgent pentru:

1. Mobilizarea eforturilor comune în vederea învestirii unui Guvern, capa­bil să asigure dezvoltarea pro-europeană a ţării, să apere interesele naţionale în vederea asigurării unui nivel de trai decent cetăţenilor Moldovei.

2. Depolitizarea structurilor statale, implementarea reformelor în sfera social-economică şi reluarea relaţiilor constructive cu partenerii de dezvol­tare.

3. Tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate direct sau indi­rect în fraudele comise în sistemul bancar, în acte de corupţie şi alte fărăde­legi, indiferent de funcţia pe care o deţin.

Declarăm cu fermitate că în cazul în care forţele politice nu vor asigura stabilitatea social-economică din ţară, nu vor întreprinde măsuri pentru de­păşirea actualei crize şi ridicarea nivelului de trai al populaţiei, CNSM va ini­ţia organizarea acţiunilor de protest ale salariaţilor pe întreg teritoriul ţării.

 

Consiliul General al CNSM

Chişinău, 18 decembrie 2015

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
1
Comentează
  • baba Vera
    30.12.2015

    „Declarăm cu fermitate …” – tot declaraţi de peste 20 de ani… Îşi aminteşte cineva de vreo acţiune sindicală, care CHIAR să ceară şi să obţină cele enunţate la 1, 2 şi 3 din prezentul fâssssss? Cred, că, în forma, în care existaţi în prezent, cel mai indicat ar fi să vă AUTODIZOLVAŢI. DE LA VOI FOLOS CA DE LA O OAIE …

Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com