29 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

DECLARAȚIA Consiliului General al CNSM cu prilejul Zilei Internaționale a Solidarității Oamenilor Muncii – 1 Mai

Loading
Fără categorie DECLARAȚIA Consiliului General al CNSM cu prilejul Zilei Internaționale a Solidarității Oamenilor Muncii – 1 Mai

 

cnsm

 

Consiliul General al Confederației Naționale a Sindi­catelor din Moldova, conștientizând semnificația și rolul acestei zile pen­tru oamenii muncii, care pledează pentru asigurarea drepturilor fundamentale la muncă, un salariu decent, sănătate, securitate, siguranță și protecție socială la lo­cul de lucru, fiind îngrijorat de nivelul redus al garanțiilor sociale și economice acordate de stat și lipsa unor obligații de perspectivă de a promova politici care să conducă la ridicarea nivelului de trai al populației, având certitudinea că numai printr-un dialog soci­al constructiv va fi asigurată stabilitatea și dezvoltarea țării, face apel către toți partenerii sociali de toate nivelu­rile să-și concentreze eforturile pentru a asigura:

 

• crearea locurilor de muncă cu salarii decente și condiții normale de lucru;

• stabilirea unui salariu minim unic pe țară, calculat în funcție de salariul mediu pe economie;

• diminuarea presiunii fiscale asupra veniturilor per­soanelor fizice;

• combaterea mai eficientă a muncii „la negru” și a achitării salariilor „în plic”;

• evaluarea riscurilor profesionale la locurile de muncă și implementarea tuturor cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă;

• realizarea perfecționării cadrului legal din dome­niul muncii pe principiile parteneriatului social cu con­sensul tuturor părților;

• excluderea prevederilor discriminatorii la stabilirea pensiilor pentru toate categoriile de populație;

• motivarea tinerilor de a munci în Republica Mol­dova;

• respectarea principiilor parteneriatului social şi fa­vorizarea de către stat a dezvoltării unui dialog social constructiv;

• armonizarea legislației naționale care vizează domeniul relațiilor de muncă cu dreptul și practicile internaționale, inclusiv ale Organizației Internaționale a Muncii și ale Uniunii Europene.

Este cert că doar acționând în comun vom izbuti să realizăm aceste deziderate.

Consiliul General al Confederației Naționale a Sin­dicatelor din Moldova declară că va depune eforturi pe măsură și în continuare pentru creșterea nivelului de trai al oamenilor muncii din Republica Moldova și pentru binele tuturor cetățenilor țării!

 

27 aprilie 2017

mun. Chișinău

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com