31 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Declarația Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova privind majorarea salariului minim pe țară

Loading
Fără categorie Declarația Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova privind majorarea salariului minim pe țară

cnsm

 

Confederația Națională a Sindi­catelor din Moldova (CNSM) cere Parlamentului Republicii Moldo­va ca în proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017 să fie prevă­zute resursele financiare necesa­re pentru asigurarea majorării salariului minim pe țară până la nivelul minimului de existență și o ulterioară stabilire a acestuia în raport de 50 la sută din salariul mediu pe economie.

 

O Declarație în acest sens a fost expedi­ată, miercuri, 14 decembrie, președintelui  Parlamentului, Adrian Candu, președintelui Comisiei parlamentare economie buget și finanțe, Ștefan Creangă, și președintelui Co­misiei parlamentare protecţie socială, sănă­tate şi familie, Oxana Domenti.

Publicăm mai jos conținutul integral al documentului.

 

Ne declarăm îngrijorarea în legătură cu tergiversarea de către Guvernul Republicii Moldova a reexaminării și majorării salariu­lui minim pe țară.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1432 din 28 decembrie 2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariu­lui minim, Guvernul, împreună cu patrona­tele și sindicatele, trebuie să examineze, cel puțin o dată pe an, majorarea cuantumului salariului minim, ținându-se cont de mo­dificarea indicelui prețurilor de consum și de evoluția salariului mediu pe economia națională în perioada de referință, de volu­mul produsului intern brut, de productivita­tea muncii, precum și de mărimea valorică a minimului de existență.

Cu toate acestea, salariul minim pe țară nu a fost modificat din 01.10.2014, fiind sta­bilit la acea dată în mărime de 1000 de lei.

Pornind de la faptul că din anul 2014 până în prezent evoluția socială și economică a avut repercusiuni negative asupra nivelului de trai și a puterii de cumpărare a venituri­lor salariaților, a crescut indicele prețurilor de consum cu circa 119,0%, a sporit minimul de existență cu 8,8%, salariul minim pe țară acoperind doar 55% din acesta, este imperi­os necesară majorarea salariului minim pe țară.

Mai mult decât atât, în anul 2016 nu au fost realizate modificări în vederea reducerii poverii fiscale asupra veniturilor persoane­lor fizice, mărimea scutirilor personale ră­mânând la nivelul anilor precedenți.

Concomitent, în anul 2016, a avut loc o creștere a cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real până la 2100 de lei, creându-se o discrepanță de peste două ori între garanțiile minime în sectorul real și în cel bugetar.

Majorarea salariului minim pe țară ar duce la sporirea motivației muncii a pes­te 107 mii de angajați din sectorul bugetar, salarizați în baza Rețelei tarifare unice, ma­joritatea dintre care, pe parcursul a trei ani de zile, nu a beneficiat de majorări salariale, salariile de funcție ale acestora constituind de la 1000 de lei până la 1500 de lei.

De asemenea, este inadmisibil de a menține nivelul actual al salariului minim aproape de nivelul pensiei minime pentru limită de vârstă, care, începând cu 1 aprilie 2016, constituie 948,84 lei.

Salariul minim în Republica Moldova, în comparație cu cel din țările din regiune, este cel mai mic – de doar circa 46 de euro. De exemplu, în România, salariul minim brut este de circa 277 de euro, în Rusia – circa 117 euro, în Ucraina – 58 de euro și urmează a fi dublat de la începutul anului 2017.

Totodată, este necesar de menționat că recomandările Uniunii Europene, adresate tuturor țărilor care se confruntă cu creșterea șomajului și a sărăciei, sunt cele de sporire a nivelului salariului minim până la nivelul de 60% din salariul mediu pe economie.

În context, cerem cu insistență Parla­mentului Republicii Moldova ca în proiec­tul Legii bugetului de stat pe anul 2017 să fie prevăzute mijloacele financiare necesare pentru asigurarea majorării salariului mi­nim pe țară până la nivelul minimului de subzistență și o ulterioară stabilire a acestu­ia în raport de 50 la sută din salariul mediu pe economie.

 

Oleg BUDZA,

președintele CNSM

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
1
Comentează
  • Oleg
    19.12.2016

    Da dar in afara de majorare poate mai creeaza si solutii care ar generta real posibilitatea acestei majorari? De ce toti sa traiasca bine , dar din nimic doar cu degetul spre vecini?!

Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com