20 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

De-i cod galben, de-i portocaliu, sindicatele își fac datoria

Loading
Fără categorie De-i cod galben, de-i portocaliu, sindicatele își fac datoria
De-i cod galben, de-i portocaliu, sindicatele își fac datoria
sindicate-guvern

Intrevederea cu liderii de sin­dicate, Valeriu Streleț a apreciat-o drept una productivă
Foto: sindicate.md

 

Pe bune, luna iulie a fost una de foc. Codul galben, portocaliu și roșu i-a fript la tălpi atât pe cetățenii de rând, cât și pe politicieni, îndemnân­du-i să grăbească pasul și să ia deci­zii importante în regim de urgență. Nu au stat la umbră în această lună fierbinte nici sindicatele. Și fiindcă colectivul ziarului „Vocea poporu­lui” s-a aflat în această perioadă în concediu, am hotărât să propunem atenției dumneavoastră, dragi ci­titori, câteva informații interesan­te, în opinia noastră, folosindu-ne de serviciile Departamentului informațional al CNSM, care și-au făcut cu brio datoria, în pofida co­dului galben, portocaliu.

 

Sindicaliștii au prezentat propuneri pentru programul de activitate al Guvernului

 

Funcționarea constantă a Comisiei Tri­partite, abordarea complexă a metodelor de eradicare a economiei subterane și a fenome­nului de plată a salariului în plic, creșterea graduală a salariilor și eliminarea datoriilor la plata acestora, verificarea veridicității ta­rifelor stabilite pentru energia electrică și gazele naturale și acordarea de compensații pentru păturile social-vulnerabile – acestea sunt cele mai importante revendicări ale sindicatelor, enunțate în cadrul întâlnirii cu Valeriu Streleț, înainte de a fi votat de parla­ment în funcția de prim-ministru al RM.

Astfel, în vederea eficientizării activității Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective (CNCNC), sindicaliștii vor ca în componența acesteia din partea Guvernului să fie numiți miniștrii mun­cii, protecției sociale și familiei, economi­ei, finanțelor, justiției, educației, sănătății, care au atribuție nemijlocită la subiectele care sunt abordate în cadrul ședințelor. În același timp, s-a solicitat organizarea regu­lată a ședințelor CNCNC, precum și nead­miterea adoptării actelor normative din do­meniul muncii și cel social-economic fără a fi coordonate în mod obligatoriu cu Comisia națională.

Membrii Comitetului Confederal al CNSM au propus și unele măsuri ce ar combate eco­nomia informală și plata salariului în plic. „Guvernul viitor nu are altă soluție decât să lupte cu acest fenomen negativ, care, în vi­ziunea noastră, reprezintă cea mai impor­tantă problemă a țării”, a spus Oleg Budza, președintele CNSM. Potrivit lui, cele 15 mi­liarde de lei care circulă în economia subte­rană  ar putea fi orientate spre majorări de salarii și la acordarea compensațiilor pentru persoanele nevoiașe.

Totodată, liderul CNSM a menționat ne­cesitatea modificării Codului penal și a celui contravențional prin înăsprirea amenzilor pentru întârzieri la plata salariilor, dar și pentru practicarea achitării salariilor în plic și a muncii la negru. „În economia reală se acumulează niște restanțe salariale enorme, care trebuie să fie lichidate, iar Guvernul trebuie să adopte actele legislative necesare care să nu tolereze asemenea manifestări. În alte state, aceste sancțiuni sunt foarte dure”, a adăugat el.

 

Liderii sindicali vor să fie apreciați ca parteneri sociali

 

Alte propuneri ale sindicatelor țin de re­formarea sistemului de salarizare și stabi­lirea unui singur salariu minim pe țară, în mărime de 50-60 la sută din salariul me­diu pe economie, cu o ulterioară indexare a acestuia la nivelul  indicelui prețurilor de consum, dar și de promovarea politicilor fis­cale ce ar viza reducerea poverii fiscale pen­tru persoanele fizice cu venituri joase.

„Aceste măsuri sunt extrem de necesare în contextul recentelor majorări ale tarifelor la energia electrică și gaze. Populația pur și simplu nu va avea de unde să  plătească, iar furnizorii vor rămâne fără consumatori, mai ales că aceasta va duce inevitabil la majorări în lanț la toate serviciile și mărfurile de pri­mă necesitate”, a punctat Oleg Budza.

În acest sens, sindicatele au cerut revizui­rea tarifelor, recalcularea și chiar efectuarea auditului la companiile furnizoare.

De asemenea, reprezentanții salariaților insistă asupra modificării legislației cu pri­vire la pensii în vederea unificării meca­nismului de stabilire a pensiilor pentru toți beneficiarii și elaborarea unei formule unice și simplificate de calculare a pensiei; asupra urgentării adoptării Programului național în domeniul securității și sănătății în mun­că, eficientizării cheltuielilor Fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală și îmbunătățirii calității serviciilor medica­le.

La finalul întrevederii cu liderii de sin­dicate, Valeriu Streleț a apreciat discuția drept una productivă. „Liderii sindicali vor să fie apreciați ca parteneri sociali și să fie menținut un dialog permanent între gu­vern și sindicate, înțelegând că există foarte multe probleme delicate cărora trebuie să le găsim soluții, pentru a nu admite acțiuni de destabilizare. E un început de dialog pe care trebuie să-l  continuăm, sunt hotărât să o fac imediat după învestirea noului Guvern”, a menționat Streleț.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com