24 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

De ce a căzut în gol pompierul care a decedat la datorie

Loading
Fără categorie De ce a căzut în gol pompierul care a decedat la datorie
De ce a căzut în gol pompierul care a decedat la datorie
pompieri

Foto: diez.md

 

Deşi pompierul Ivan No­gailîc decedat recent la datorie a fost decorat post-mortem cu Ordinul „Şte­fan cel Mare”, experţii în materie ridică mari semne de întrebare legate de cau­zele căderii lui de la o înăl­ţime de 3,5 metri în timpul intervenţiilor pentru lichi­darea incendiului.

 

Drept urmare, am încercat să discutăm subiectul cu un specia­list responsabil de securitatea şi sănătatea la locul de muncă de la Serviciul Protecţiei Civile şi Situ­aţiilor Excepţionale. Răspunsul ofiţerului de presă al instituţiei a fost scurt: nimeni nu va comenta situaţia, de vreme ce este deschis dosar penal.

„Referitor la cazul cu pompie­rul este deschis dosar penal. Aici nimeni n-o să vă dea nici un co­mentariu, întrucât atâta timp cât este urmărirea penală, nimeni în afară de procuratură nu are voie să se pronunțe asupra acestui caz”, a menţionat Liliana Puşcaş, ofiţer de presă al DSE.

În acelaşi timp, în celelalte ca­zuri, aspectele ce ţin de asigura­rea securităţii pompierilor la lo­cul de muncă sunt gestionate în corespundere cu regulamentele şi ordinele în vigoare, ce prevăd activitatea nemijlocită de inter­venţie în caz de incendii sau alte situaţii excepţionale, a precizat sursa citată.

Ofiţerul de presă al DSE a adă­ugat că ordinele şi regulamentele respective prevăd exact cum tre­buie să fie asigurată securitatea pompierilor la locul de muncă, dar a ţinut să sublinieze că sunt documente de uz intern. Acestea ar fi elaborate în baza legii ce re­glementează activitatea Serviciu­lui Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale sau privind apăra­rea împotriva incendiilor.

Liliana Puşcaş a mai ţinut să specifice că 

ordinele şi regula­mentele respective au fost elabo­rate, cu siguranţă, în baza legis­laţiei Republicii Moldova.

 

Atribuirea competenţelor

 

La rândul său, Dumitru Stăvi­lă, directorul Inspectoratului de Stat al Muncii, ne-a comunicat că instituţia pe care o conduce nu are nimic cu pompierii şi cu situaţiile excepţionale. Or, se­curitatea şi sănătatea la locul de muncă al acestora este asigurată prin intermediul structurilor de specialitate ale DSE, care cerce­tează şi accidentele de muncă, lucru care, de asemenea, nu ţine de competenţa ISM.

 

Evitarea riscurilor

 

Cu referire la normele de se­curitate şi sănătate la locul de muncă în vigoare, Dumitru Stă­vilă a opinat că, în cazul legat de căderea în gol a pompierului Ivan Nogailîc, trebuia să se ţină cont de toate aspectele, să fie analizată situaţia, să se ştie ce fel de încăpere este acolo etc.

„Mă gândesc că legislaţia este aceeaşi pentru toţi. În mod nor­mal, acestea sunt riscuri, dar ele trebuie evitate. În situaţia re­spectivă, ei trebuiau să ţină cont de încăpere, dacă era de la fe­reastră în jos atât de înaltă… S-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, pe mine nu m-au consultat în problema respectivă. Fără a cu­noaşte, aceste lucruri, persoana a mers şi a căzut în gol”, a remar­cat Dumitru Stăvilă.

Înălţimea peretelui de la fe­reastră în jos putea fi determina­tă numai dacă ar fi fost consultate persoanele care activează în acel depozit sau cele cărora aparţine clădirea, a mai menţionat direc­torul ISM.

 

Cădere în gol

 

Pompierul decedat a fost pri­mul care a intervenit la faţa locu­lui. „A căzut în gol de la o înălţi­me de 3,5 metri. El a fost depistat la o distanţă de 50 de metri de la locul căderii”, a declarat Mihail Harabagiu, şeful Departamentu­lui Situaţiilor Excepţionale, citat de sputnik.md.

În cazul incendiului de la Cio­cana au fost deschise două dosa­re penale comasate în unul. Pri­mul – incendiere cu provocare de moarte neintenţionată, şi al doi­lea – pentru neglijenţă. În 2013, a fost emisă o prescripţie pentru proprietarii clădirii respective să îmbunătăţească măsurile de se­curitate antiincendiu, a relatat publika.md.

Conform informaţiilor publi­cate de DSE, pe 11 noiembrie, Serviciul 901 a fost alertat la ora 9 și 58 de minute, cu informația că un incendiu a izbucnit pe stra­da Uzinelor nr. 9 din Chișinău. După intervenția primelor forțe, a fost anunțat că este vorba de un incendiu de proporții, fiind dat apel de incendiu cu gradul III.

Flăcările au cuprins eta­jul patru al unui depozit, pe o suprafață considerabilă. În tim­pul acțiunilor de stingere, în pa­ralel, au fost realizate şi acțiuni de căutare a persoanelor, întru­cât exista informația că cineva s-ar afla la acel etaj.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com