De 25 de ani, sistemul de sănătate din Republica Moldova bate pasul pe loc

Natalia Hadârcă
Vocea Poporului, 01.02.2018

   

e-reporter.ro

e-reporter.ro

 

Sistemul de sănătate din Re­publica Moldova este mai de­fectuos decât în multe țări ex-socialiste din regiune.

 

Analiza rezultatelor sistemului de sănătate din țara noastră pen­tru perioada anilor 1990–2015 indică asupra unei situații destul de triste în comparație cu țările din Europa de Vest și chiar cu fos­tele state socialiste din regiune. Chiar dacă anumite progrese au fost înregistrate, acestea, de re­gulă, nu au fost suficiente pentru a diminua discrepanțele dintre rezultatele țărilor din Europa de Vest și Republica Moldova. Mai mult, la anumite poziții, aceste discrepanțe chiar s-au majorat. Acestea sunt rezultatele unui stu­diu realizat de Expert–Grup.

O îngrijorare majoră pentru Republica Moldova rămâne 

mor­talitatea în rândul copiilor cu vâr­sta de până la cinci ani, precum și speranța de viață la naștere.

Una dintre cele mai importan­te constrângeri cu care se con­fruntă sistemul medical național, potrivit autorilor studiului, este asigurarea cu resurse financiare suficiente. În condițiile îmbătrâni­rii populației și creșterii cererii de servicii medicale, sustenabilitatea financiară a sistemului este pusă în pericol. Datele statistice din ultimii ani indică asupra creșterii morbidității populației, conco­mitent cu descreșterea număru­lui total al populației. Adițional, rezultatele demografice semna­lează și creșterea numărului per­soanelor asigurate de către stat, cum ar fi pensionarii. Guvernul plătește mult mai puțin pentru asigurarea medicală a persoane­lor neangajate decât costul poliței obligatorii. Astfel, pentru a evita înrăutățirea situației, este necesar ca transferurile de la Bugetul de Stat către persoanele neangaja­te să fie calculate pornind de la costul per persoană și indexate cu indicele prețului de consum prognozat pentru anul în cauză. Fără aplicarea unor măsuri de reformă asupra mecanismului de finanțare, până în 2030 va apărea un deficit de venituri de circa 9%, iar până în anul 2050, acesta va ajunge până la 26% (estimări în condițiile menținerii tendințelor economice recente).

 

Reforma rețelei spitalicești

 

De asemenea, pentru spori­rea calității serviciilor medicale este necesară reforma rețelei spitalicești. „Aceasta ar însemna atribuirea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a calității de fondator al tuturor spitalelor publice din țară, regio­nalizarea serviciilor spitalicești cu amplasare optimă a tuturor tipuri­lor de spitale (centrale, regionale, locale) pe criteriile capacității de îndeplinire a obiectivelor acestor instituții. Acest lucru ar asigura un standard înalt și uniform al servi­ciilor spitalicești pe întreg terito­riul țării, în special, pentru trata­rea afecțiunilor acute și situațiilor critice (accidente vasculare cere­brale, complicațiile bolii ische­mice, traumatismele si traumele asociate)”, se menționează în stu­diul Expert–Grup.

Nivelul de transparență a sis­temului de sănătate autohton este de 36%. Astfel, Republica Moldova a ajuns printre țările cu un nivel de transparență nesatis­făcător, alături de India, Arabia Saudită, Africa de Sud. În același timp, printre țările cu cele mai bune rezultate înregistrate se nu­mără Danemarca (74%), Finlanda (73%) și Suedia (71%), urmate de Marea Britanie (69. Piața regio­nală a forței de muncă pentru lu­crătorii medicali a devenit tot mai accesibilă pentru cadrele medi­cale din Republica Moldova. Ast­fel, sistemul medical autohton se confruntă cu un deficit de resurse umane fără precedent.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.  • mihail. spune:

    Tot oamenii sunt vinoveti pentru asta, ca au rezolvat candva intrebarile cu bani! Situatia se va rezolva cu siguranta.Filip nu va lasa asa.