17 septembrie 2019
Chisinau
Fără categorie

Daria Bostan – Cetățean de Onoare al raionului Anenii Noi

Loading
Fără categorie Daria Bostan – Cetățean de Onoare al raionului Anenii Noi
Daria Bostan – Cetățean de Onoare al raionului Anenii Noi

bostan

 

În numele Biroului Executiv al Uniunii Teritoriale Chişinău a Federației „Agroindsind”, o feli­cităm călduros pe Daria Bostan, președinta Consiliului interramu­ral al sindicatelor din raionul Ane­nii Noi, cu ocazia conferirii titlului „Cetăţean de Onoare al raionului Anenii Noi.

 

Daria Bostan activează în sin­dicate din anul 1986, în calitate de lider sindical. Este o luptătoare în­flăcărată a drepturilor social-eco­nomice ale salariaţilor. Timp de 16 ani, a apărat drepturile femeilor din agricultură la forumuri naţio­nale şi internaţionale. Datorită ca­racterului dârz, perseverent, Daria Bostan contribuie la dezvoltarea mişcării sindicaliste din republică. În ciuda tuturor greutăţilor prin care trece ramura agriculturii şi în­suşi sindicatul, ea a putut să rămâ­nă un lider activ, principial, care în orice împrejurări găseşte ieşire din situaţiile de conflict.

Latură deosebită a caracterului în apărarea drepturilor salariaților, membri de sindicat, și-a manifes­tat-o cu brio activând în consiliul raional.

Pentru aportul personal în ac­tivitatea nobilă, de un înalt pro­fesionism şi consecvenţă, munca îndelungată pe perioada a opt le­gislaturi, demonstrarea unei înalte capacităţi de lider, pentru mani­festarea poziţiei active şi contri­buţiei substanţiale în dezvoltarea infrastructurii social-economice a raionului, Dariei Bostan i s-a con­ferit titlul de Cetățean de Onoare al raionului Anenii Noi.

Folosindu-ne de acest minunat prilej, Vă transmitem cele mai cal­de felicitări şi Vă dorim succese în munca Dumneavoastră, energie, tărie de caracter, dârzenie în rezol­varea problemelor cetăţenilor.

 

Biroul Executiv al Uniunii Teritoriale Chişinău a Federației „Agroindsind”

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com