29 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Cursul „Ora sindicală”, predat tinerilor specialişti în construcţii

Loading
Fără categorie Cursul „Ora sindicală”, predat tinerilor specialişti în construcţii
Cursul „Ora sindicală”, predat tinerilor specialişti în construcţii
curs-consultativ

Foto: sindicate.md

Un curs special, destinat promo­vării şi dezvoltării dialogului soci­al, a fost instituit la cinci instituţii de învăţământ profesional tehnic cu specializare în domeniul con­strucţiilor. În acest scop, Federaţia „Sindicons” a încheiat acorduri cu administraţiile unor şcoli profesi­onale din Căuşeni, Chişinău şi Or­hei, precum şi cu cea a Colegiului de Construcţii din capitală. 

 

Oleg Mîrleanu, vicepreşedinte al Fede­raţiei „Sindicons”, a precizat pentru „Vocea poporului” că „Ora sindicală” este predată în fiecare clasă din ultimul an de studii şi este organizată sub formă de prelegere, în semestrul doi de studii, în cadrul unei ore de dirigenţie. Prelegerile sunt ţinute în lim­ba română de reprezentanţii „Sindicons”.

Un curs de acest fel a avut loc, săptămâ­na trecută, la Şcoala profesională din oraşul Căuşeni. La celelalte patru instituţii de învă­ţământ profesional tehnic, „Ora sindicală” va fi predată înainte de apropiata vacanţă de vară a elevilor sau până la finele acestui an.

„Susţinerea acestui curs necesită pregă­tire şi cunoştinţe temeinice, pentru că elevii sunt la curent cu multiplele probleme care îi aşteaptă pe tinerii specialişti pe piaţa mun­cii din ţara noastră. Sunt sigur însă că cei care au participat la discuţiile cu noi vor şti cum să-și apere drepturile, unde să se adre­seze pentru aceasta și, mai ales, că misiunea de a le reprezenta interesele revine sindica­telor”, a remarcat Oleg Mîrleanu.

Vicepreşedintele Federaţiei „Sindicons” a mai specificat că materialele metodice şi informative cu tematică sindicală sunt ela­borate de specialiştii acestui sindicat de ra­mură în conlucrare cu profesorii.

De asemenea, fiecare dintre cele cinci instituţii de învăţământ dispune de organi­zaţii sindicale primare, care sunt afiliate la „Sindicons”.

Printre obiectivele acordurilor cu privire la instituirea „Orei sindicale” se mai numără dezvoltarea cooperării în domeniul instrui­rii şi formării profesionale a salariaţilor din ramura construcţiilor.

Activitatea în cauză este desfăşurată în cadrul proiectului „Politica de tineret în contextul implicării tinerilor în activitatea sindicală pentru anii 2013–2015”, imple­mentat de Federaţia „Sindicons”, cu fi­nanţare parţială din partea Confederaţiei Sindicatelor Creştine din Olanda (CNV In­ternationaal).

De menţionat că „Ora sindicală”, desti­nată elevilor de la cele cinci instituţii de în­văţământ profesional tehnic cu specializare în domeniul construcţiilor, este predată în­cepând cu 2014.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com