18 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Cum sunt tratate în alte țări problemele sindicaliștilor

Loading
Fără categorie Cum sunt tratate în alte țări problemele sindicaliștilor
Cum sunt tratate în alte țări problemele sindicaliștilor
cusatorese-china

Foto: cotidianul.ro

 

Rusia

Curtea Constituţională: indexarea salariului este obligaţia patronilor

 

Curtea Constituţională a Ru­siei a reiterat că indexarea salariului în funcţie de rata inflaţiei este o obligaţie co­mună a tuturor patronilor, indiferent de forma de pro­prietate şi tipul de adminis­trare.

Curtea Constituţională a Rusiei a examinat reclamaţia unui cetă­ţean căruia patronul i-a refuzat să-i indexeze salariul, făcând referire la normele art. 130 din Codul muncii al Federaţiei Ruse, precum şi la art. 134 din Codul muncii al Rusi­ei. În opinia companiei angajatoa­re, sensul acestor articole rezidă în faptul că obligaţia de indexare anuală a salariilor la rata inflaţiei este stabilită numai pentru orga­nele de stat, organele de autoges­tiune, precum şi pentru instituţiile publice. Organizaţiile comerciale, precum reiese din Codul muncii al FR, operează indexările salariului în modul stabilit de acordul colec­tiv de muncă, convenţiile, actele normative locale, respectiv, ea este lăsată la discreția acestora.

Cetățeanul a considerat că pre­vederile respective din Codul mun­cii contravin normelor Constituției Federației Ruse și s-a adresat la Curtea Constituțională. Magistrații nu au fost de acord cu concluziile cetățeanului, însă au statuat în în­cheierea Curții Constituționale că indexarea salariilor în legătură cu majorarea prețurilor de consum la mărfuri și servicii constituie obligația stabilită prin lege pentru toți angajatorii, indiferent de forma de proprietate și de forma de ad­ministrare. Societățile comerciale sunt obligate să prevadă procedura de indexare în textul contractului colectiv și să emită în acest sens și alte acte normative interne.

La final, Curtea Constituțională a FR a evocat dreptul salariaților de a se adresa în instanța de jude­cată dacă angajatorul refuză neîn­temeiat să le indexeze salariile sau dacă nu a inclus prevederea despre indexare în contractul colectiv.

 

China

Circa 1,8 mln. de muncitori vor fi concediaţi

 

Circa 1,8 milioane de mun­citori vor fi nevoiţi să-şi pă­răsească locurile de muncă în China în cadrul realizării programului de reducere a supra-capacităţilor industriale, a declarat recent la o conferinţa de presă minis­trul resurselor muncii şi asigurării sociale din China, Yin Weimin.

„Industria de extracţie a cărbu­nelui şi cea de turnare a oţelului sunt primele unde vor fi reduse capacităţile industriale excesive. Potrivit primelor prognoze din domeniile respective, în industria cărbunelui urmează a fi concediați 1,3 milioane de angajați, în cea a oţelului –  500 de mii. În total, re­ducerile de personal vor afecta 1,8 milioane de muncitori”, a spus Yin Weimin.

Anterior, viceministrul indus­triei şi informatizării din China a declarat că 

autorităţile chineze vor înfiinţa un fond special de 100 de miliarde yuani (15,3 miliarde do­lari), ale cărui mijloace vor fi des­tinate preponderent acordării de asistenţă muncitorilor care vor avea de suferit în urma reducerii supra-capacităţilor din industria grea.

Potrivit afirmațiilor sale, mijloa­cele fondului vor fi utilizate pentru a soluționa problema angajării în câmpul muncii pentru salariații din domeniile unde producția a fost re­dusă. Se presupune că mijloacele vor fi acordate pentru un termen de doi ani.

În luna ianuarie, o publicație economică din China scria că autoritățile financiare centrale din această țară ar planifica să cheltu­iască circa 100 mlrd. de yuani pe an (15,1 mlrd. USD) pentru a reduce capacitățile de producție din indus­tria grea.

Se mai anunța că autoritățile chineze intenționează să reducă capacitățile de producție în astfel de ramuri ca siderurgia și industria cărbunelui. Publicația respectivă mai anunța că perioada estimată de reducere a capacităților va fi de 4-5 ani. De asemenea, se mai scria că mijloacele financiare vor fi alo­cate, în special, pentru achitarea unor plăți salariaților care vor fi disponibilizați.

 

SUA

Colaboratorul concediat din Disnеy a izbucnit în plâns în Congres 

 

Unul dintre angajații studi­oului Disney, care a fost ne­voit, înainte de fi concediat, să-şi instruiască înlocuitorul din rândul imigranţilor, a izbucnit în lacrimi, depu­nând mărturii în faţa Con­gresului. Acesta a încercat să convingă legiuitorii de prejudiciul naţional enorm provocat de programul de acordare a vizelor H-1b.

„În cadrul sezonului estival din 2014, am fost invitat la o adunare cu participarea top managerilor Disney. Având în spate rezultate excelente în muncă şi luând în consideraţie declaraţiile compa­niei privind profiturile record, mi­zam pe o promovare sau pe unele bonusuri. Însă, în locul acestora, am primit vestea dură”, îl citează pe Leo Perrero publicația „Breit­Bart”.

Împreună cu sute de alți an-gajați ai studioului, acesta a fost preavizat despre concediere cu 90 de zile înainte. Locurile lor de muncă au fost cedate străinilor. Totodată, angajații pasibili de concediere au avut două opțiuni: ori instruiesc persoanele care urmează să le ia locul, ori rămân fără indemnizația de concedi-ere.

Luând cuvântul în cadrul Con­gresului SUA, Leo Perrero a decla­rat că a fost preocupat nu doar de propriul viitor, dar și de viitorul Americii.

Acesta a izbucnit în plâns când și-a amintit că după preavizare a mers împreună cu copiii la bise­rica din localitate, unde avea loc târgul dovlecilor, și a fost nevo­it să spună că nu poate cumpăra vreunul dintre dovlecii expuși din cauza că angajatorul intenționează să cedeze locul lui de muncă unui străin.

 

Turcia

Greva muncitorilor de la uzina auto Oyak-Renault

 

Muncitorii uzinei Oyak-Renault din provin­cial Bursa din nord-vestul Turciei au intrat recent în grevă, protestând împotriva conce­dierii a zece colegi.

Cei 150 de muncitori care au sosit la uzină nu au începutul lucrul, iar colegii lor au încercat să bare­ze drumul dintre oraşele Bursa şi Mudanya. Poliţia a făcut uz de gaze lacrimogene pentru împrăștierea manifestanților, şapte persoane au fost reţinute.

În luna mai a anului trecut, angajații uzinei auto „Oyak-Renault” s-au aflat în grevă timp de două săp­tămâni, solicitând majorarea salariilor. Ulterior, la acțiunea lor s-au alăturat și salariații de la alte câteva uzine de automobile din Turcia. „Renault” este lider la capitolul comercializarea de mașini în Turcia, cu o cotă de circa 15 la sută din piață. Capacitatea maxi­mă de producere a uzinei „Oyak-Renault” în cadrul activității în trei ture constituie circa 360.000 de au­tomobile de cinci modele diferite pe an.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com