Cultura, cel mai important element organizaţional

Elena Codreanu
Vocea Poporului, 09.07.2018

   

Elemente ale schimbării or­ganizaţionale au fost abor­date la un seminar organi­zat de CNSM la Institutul Muncii, cu participarea responsabililor din cadrul centrelor sindicale naţional-ramurale. 

 

Rodica Pascari, psiholog, a re­levat că dintre cele trei elemente organizaţionale (sistem, structură şi cultură), cultura este cea mai importantă.

„Ca o instituţie să obţină profit, ea trebuie să investească şi în cul­tura organizaţională. Sunt două motive care duc la schimbarea organizaţională – disperarea şi inspiraţia, cele mai frecvente fiind schimbările care au la bază dispe­rarea. Oamenii se raportează la schimbare în trei feluri – unii abia rezistă, ei sunt victimele schimbării, alţii lasă viaţa să revină la normal după un timp şi se în­torc acolo unde erau înainte de schimbare, iar cei din a treia ca­tegorie se folosesc de experien­ţa schimbării pentru a se întări. Aceştia sunt maeştrii schimbării şi cei mai buni promotori ai cultu­rii organizaţionale”, a menţionat psihologul.

Lilia Franţ, şefa Departamen­tului organizare, educaţie şi in­formare din cadrul CNSM, a specificat 

în cadrul seminarului că, potrivit rapoartelor statistice prezentate de centrele sindicale naţional-ramurale, în anul 2017 au fost instruiţi peste 13.600 de lideri şi activişti sindicali, în speci­al, la nivel teritorial, cu 7759 mai puţini decât în anul 2016.

„După masa rotundă cu ge­nericul „Educaţia sindicală în Republica Moldova: experienţe şi aşteptări”, care a avut loc în octombrie 2017, nu au survenit modificări ale paradigmei edu­caţiei sindicale. Majoritatea se­minarelor rămân a fi informative, mai puţin formative. Totodată, ar fi de menţionat o schimbare – Federaţia Sindicală „Sănătatea” desfăşoară, cu forţe proprii, pro­iectul educaţional „Formare de formatori”, care se va încheia în toamnă. Institutul Muncii rămâne deschis pentru a asigura şi alte proiecte cu participarea a două-trei federaţii sindicale sau mai multe, la solicitare”, a menţionat Lilia Franţ.

 

Cât trăiești, înveți

 

Potrivit sursei citate, în perioa­da de referinţă, CNSM a organi­zat un şir de activităţi de formare sindicală la nivel naţional, la care au participat 1616 lideri şi activişti sindicali, precum şi responsabili din cadrul confederaţiei şi ai cen­trelor sindicale naţional–ramura­le, membri ai Comisiei de Femei şi ai Comisiei de Tineret din cadrul CNSM. În 2017, au fost implemen­tate două proiecte educaţionale – „Şcoala sindicală din Moldova” şi „Formare de formatori” (în to­tal, 31 de absolvenţi). Centrele sindicale naţional-ramurale au desfăşurat activităţi de instruire a activiştilor sindicali atât la nivel naţional, cât şi la nivel teritorial. Din resursele financiare, reparti­zate de CNSM prin intermediul serviciilor Institutului Muncii, au fost desfăşurate 42 de activităţi, la care au participat 1622 de per­soane. În procesul de instruire au fost implicaţi 280 de formatori şi experţi sindicali din ţară  şi de peste hotare. La ora actuală sunt înregistraţi 22 de formatori naţio­nali de gradul I şi 26 de formatori ramurali de gradul II.

Prezent la seminar, Petru Chi­riac, vicepreşedinte al CNSM, a relevat că, în perioada 20-21 au­gust, la Chişinău se va desfăşura un seminar de perfecţionare a  formatorilor sindicali de nivel na­ţional şi ramural, cu participarea unui reprezentant al Şcolii forma­torilor şi trainerilor sindicali din Rusia. Pentru 6 şi 7 septembrie, este programat Forumul tinerilor sindicalişti, iar în perioada 17-18 septembrie, Institutul Muncii va găzdui două seminare, unde va fi invitat un formator de la ITUC. Pe parcusul lunilor septembrie-oc­tombrie, se va desfăşura proiectul „Şcoala negociatorului sindical”. Între 10 şi 18 octombrie, lideri ai organizaţiilor sindicale primare şi unii angajatori vor fi instruiţi despre importanţa contractelor colective de muncă. Seminarele vor avea loc la Edineţ, Călăraşi şi Comrat.

Liuba Rotaru, preşedinta Co­misiei de Femei din cadrul CNSM, le-a vorbit participanţilor la semi­nar despre formele de protecţie socială a salariaţilor, ca urmare a modificărilor şi completărilor la legislaţie.