Creştere salarială de 9,6 la sută în sectorul real al economiei

Ion Moldovanu
Vocea Poporului, 07.05.2018

   

oficial.md

oficial.md

 

Modul de calculare a productivităţii muncii la ni­vel naţional, unul din indicii ce stă, alături de cel al creşterii preţurilor, la baza reeaxaminării anu­ale a salariului minim din sectorul real al econo­miei este criticat de experţii în materie. Conform lor, în prezent, datele utilizate la stabilirea ratei de creştere a valorii adăugate brute nu acoperă nici jumătate dintre angajaţii din ţara noastră şi, de aceea, rezultatele nu ar fi veridice.

Astfel, cuantumul minim garantat al salariului din sectorul real al economiei a crescut cu 230 de lei, până la 2610 lei pe lună, începând cu 1 mai curent, în cores­pundere cu o hotărâre aprobată recent de Guvern.

Conform autorilor documentului, la reexaminarea cuantumului minim garantat au fost luate în calcul ur­mătoarele date statistice

:

- cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, începînd cu 1 mai 2017, de 2380 de lei pe lună;

- indicele preţurilor de consum în anul 2017 faţă de anul 2016 – 106,6%;

- rata de creştere/descreştere a valorii adăugate brute în anul 2017 faţă de anul 2016 – 103,8%;

- rata de creştere/descreştere a numărului scriptic mediu al salariaţilor în anul 2017 faţă de anul 2016 – 100,8 %.

Rata de creştere a productivităţii muncii constituie raportul procentual dintre rata de creştere a valorii adăugate brute şi rata de creştere a numărului scriptic mediu al salariaţilor. Rata de creştere a productivităţii muncii = 103,0% (103,8 : 100,8).

Creşterea sumară anuală a indicelui preţurilor de consum şi a ratei de creştere a productivităţii muncii la nivel naţional este de 9,6% (6,6 % + 3,0%). Valoarea de calcul a cuantumului minim garantat reexaminat conform indicatorilor anului 2017 constituie 2608,48 lei (2380 x 1,096).

Pornind de la rezultatul obţinut, începând cu 1 mai 2018, cuantumul minim garantat al salariului în secto­rul real a fost stabilit în mărime de 15,44 lei pe oră sau de 2610 lei pe lună.

Astfel, angajatorii din sectorul real al economiei nu vor putea oferi un salariu mai mic de 15,44 lei pe oră. Majorarea este efectuată în conformitate cu Legea sa­larizării, care prevede reexaminarea anuală a salariu­lui, în funcţie de creșterea preţurilor şi a productivităţii muncii la nivel naţional.

Pe parcursul anului trecut, prețurile au sporit cu 6,6%, față de anul 2016, iar rata de creştere a produc­tivităţii muncii a fost de 3%. În aceste condiții, creşte­rea salarială pentru anul curent este de 9,6%.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.