20 septembrie 2019
Chisinau
Fără categorie

Costul asigurării de sănătate pentru 2016 rămâne neschimbat

Loading
Fără categorie Costul asigurării de sănătate pentru 2016 rămâne neschimbat
Costul asigurării de sănătate pentru 2016 rămâne neschimbat
polita

Foto: bani.md

 

Prima de asigurare obliga­torie de asistenţă medicală atât în sumă fixă, cât şi cea în formă procentuală, rămâne, deocamdată, la nivelul anu­lui trecut, de 4056 de lei şi, respectiv, de nouă la sută. Totodată, persoanele care se asigură în mod individual beneficiază, până pe 31 mar­tie, de reduceri în mărime de 50 şi de 75 la sută din valoa­rea primei.

 

Potrivit reprezentanţilor CNAM, fondatorii de întreprinderi indivi­duale, arendaşii, arendatorii şi alţi cetăţeni care nu sunt angajaţi și nici asigurați de Guvern au posibilita­tea să achite jumătate din prima de asigurare medicală, adică 2028 de lei. În acelaşi timp, proprietarii de teren agricol plătesc 1014 lei, ceea ce reprezintă 25 la sută din prima de asigurare în sumă fixă.

De menţionat că, începând cu 1 ianuarie 2016, CNAM a pus în aplicare un buget provizoriu, care este format şi executat în cores­pundere cu prevederile Legii fon­durilor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru 2015.

Ion Cucu, consilier principal pe probleme legate de relaţiile de muncă în cadrul Federaţiei Sindi­cale „Sănătatea”, a precizat că insti­tuţia pe care o reprezintă a avizat, la finele anului trecut, un proiect al legii sus-menţionate pentru 2016.

Reprezentanţii Federaţiei „Să­nătatea” solicită, în context, ca Guvernul să-şi onoreze integral obli­gaţiile legate de asigurarea medi­cală a aproximativ 14 categorii de cetăţeni. Astfel, sindicaliştii con­stată că Guvernul acoperă doar 43 la sută din valoarea acestor asi­gurări, comparativ cu persoanele care se asigură în mod individu­al sau prin intermediul unităţilor la care activează. În consecinţă, această poziţie a Guvernului peri­clitează finanţarea medicinei.

De asemenea, există şi un şir de categorii de persoane care benefi­ciază de reduceri în mărime de 50 şi chiar 75 la sută din costul poliţei, în cazul procurării primei până pe 31 martie a fiecărui an. Reprezen­tanţii Federaţiei „Sănătatea” con­sideră însă că nu este corect, de­oarece aceste categorii se folosesc de asistenţă medicală tot anul şi solicită ca pentru toţi cetăţenii să fie stabilită aceeaşi plată.

O altă solicitare a sindicatelor de ramură ţine de stabilirea sala­riului pentru prima categorie de calificare prin intermediul Legii fondurilor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, aşa cum era prevăzut iniţial. Autorităţile statu­lui au omis însă norma respectivă. Sindicaliştii au solicitat ca, în 2016, salariul pentru această categorie să fie stabilit prin această lege la nivel de 1100 de lei sau cu o majorare de 10 la sută.  În cadrul negocierilor, reprezentanţii Ministerului Sănă­tăţii au insistat ca, în 2016, să nu fie majorate salariile cadrelor me­dicale, din cauza dificultăţilor eco­nomico-financiare cu care se con­fruntă Guvernul.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com