Copiii secolului XXI au scris mesaje pentru Mihai Eminescu

Elena Codreanu
Vocea Poporului, 22.01.2018

   

gov.md

gov.md

 

Cu prilejul Zilei Naţionale a Culturii, în perioada 13-20 ianuarie, în ţară s-au desfășurat și se mai desfăşoară mai multe acţiuni culturale. Expoziţii şi ateliere de creaţie, spectacole literarmuzicale şi dramatice, depuneri de flori şi omagii aduse marelui poet român Mihai Eminescu, acestea sunt doar câteva evenimente din suita de manifestări consacrate Zilei Naţionale a Culturii, care se consemnează anual la 15 ianuarie.      

 

La Palatul Republicii s-a desfăşurat Gala Premiilor anuale în domeniul culturii. Pre­miile au fost acordate de ministerul de re­sort pentru cele mai reprezentative creaţii în domeniul literaturii, teatrului, muzicii, coregrafiei, artelor plastice, bibliotecono­miei, restaurării, conservării patrimoniului cultural şi al muzeografiei în anul 2017.

La Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Bălţi a fost prezentat spectacolul „Dia­loguri moldave” (Eminescu-Vieru).

„Veronica Micle şi Mihai Eminescu – dra­goste eternă”, așa este intitulat spectacolul prezentat de Ziua Naţională a Culturii de către trupa Teatrului Republican Muzical–Dramatic „B. P. Hasdeu” din Cahul.

Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” va prezenta la 20 ianuarie piesa „Balamucul vesel”.

Artiştii Teatrului Naţional de Operă şi Balet au venit în faţa spectatorilor cu 

două spectacole de balet  – „Spărgătorul de nuci” şi „Lacul lebedelor”.

La Muzeul Naţional de Istorie este des­chisă publicului o expoziţie de fotografii cu genericul „Monumente, cetăţi, mănăstiri”, semnată de Andrei Viziru.

Cu acelaşi prilej, Muzeul Naţional de Li­teratură „Mihail Kogălniceanu” găzduieşte o expoziţie de manuscrise, cărţi şi ustensi­le de scris şi o altă expoziţie, cu genericul „Mihai Eminescu şi opera sa în viziunea ar­tistului plastic Igor Vieru”.

La Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” s-a desfăşurat şedinţa Salo­nului literar-artistic „La Creangă”, unde au fost prezentate tradiţii şi obiceiuri popula­re de iarnă. Totodată, la această instituţie culturală a fost instalat panoul „Mesaje pentru Mihai Eminescu de la copiii seco­lului XXI”. Pe pagina de facebook a bibli­otecii se desfăşoară un concurs on-line cu genericul „Cunoaşte personalităţile culturii naţionale”.

Activităţi similare, dedicate Zilei Naţio­nale a Culturii, s-au desfăşurat în toate ra­ioanele ţării.

Ziua Naţională a Culturii a fost institui­tă printr-o hotărâre a Parlamentului pe 12 aprilie 2012 şi are drept scop promovarea culturii naţionale, a valorilor culturale au­tentice, precum şi a personalităţilor artis­tice din domeniul culturii. Celebrată în alte state în mod diferit, Ziua Naţională a Cul­turii în Republica Moldova este dedicată zilei de naștere a marelui poet român Mi­hai Eminescu, personalitate care definește valorile esențiale ale culturii naționale.

Marele poet român Mihai Eminescu s-a născut la 15 ianuarie 1850 la Ipotești şi a decedat la 15 iunie 1889 la București. A fost un poet, prozator și jurnalist român, apre­ciat de cititorii români și de critica literară drept cea mai importantă voce poetică din literatura română. Opera eminesciană a fost tradusă în peste 60 de limbi.

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului "Vocea poporului"!
Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpresa SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.