17 septembrie 2019
Chisinau
Fără categorie

Convenţiile colective, principalul obiectiv al sindicatelor din teritoriu

Loading
Fără categorie Convenţiile colective, principalul obiectiv al sindicatelor din teritoriu
Convenţiile colective, principalul obiectiv al sindicatelor din teritoriu

consiliu-raional-orhei

 

Recent, în sediul primăriei din Orhei a avut loc un seminar pentru preşedinţii consiliilor interramurale teritoria­le ale sindicatelor. Care a fost sem­nificaţia acestui eveniment al miş­cării sindicale din Moldova?

 

Importanţa acţiunii respective a fost adu­să la cunoștința asistenței chiar din start de către Oleg Budza, preşedintele Confedera­ţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova. Domnia sa a declarat că, prin organizarea seminarului, în speţă, s-a ţintit realizarea unui dialog direct între conducerea CNSM şi liderii consiliilor interramurale teritori­ale ale sindicatelor, informarea reciprocă, precum şi eficientizarea activităţii sindica­telor din Moldova.

Or, după cum a remarcat dumnealui, este mult de lucru, mai cu seamă, în condiţiile în care până la congresul ordinar al sindi­catelor din Moldova a mai rămas doar un singur an, timp în care urmează să se sta­bilească în mod precis, detaliat ce trebuie să se întreprindă pentru a realiza obiectivul strategic privind conlucrarea cu structurile teritoriale în contextul unui şir întreg de re­forme, precum cea administrativ-teritoria­lă la nivel de ţară, de modificări radicale ale legislaţiei statului nostru, inclusiv de func­ţionare a sistemului de pensii.

Locul desfăşurării acestei reuniuni a li­derilor sindicali, la Orhei, nu a fost deloc unul întâmplător. Deoarece, după cum a explicat Ilie Rabii, vicepreşedinte al raio­nului Orhei, conducătorii din partea locului îşi coordonează eforturile cu liderii sindi­catelor din raion în vederea eliminării re­stanţelor care mai persistă la nivelul acestei structuri administrativ-teritoriale în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei muncii, a drepturilor angajaţilor care muncesc la în­treprinderile şi instituţiile din raion, înde­osebi în ce priveşte angajarea lucrătorilor în câmpul muncii, încheierea contractelor colective şi individuale de muncă, în speci­al, în domeniul agriculturii, aplicarea unor condiţii adecvate, favorabile de remunerare a muncii salariaţilor.

„Gazda” nemijlocită a acestui eveni­ment, Alexandru Malai, preşedintele con­siliului interramural al sindicatelor din raionul Orhei, a ţinut să precizeze că 

doar prin consolidarea, autoinstruirea liderilor sindicali din teritoriu este cu putinţă de a face faţă problemelor, provocărilor cu care se confruntă sindicatele zi de zi. Unde mai pui, a mai evidenţiat dumnealui, că se aş­teaptă un val de schimbări radicale în ţară care nicidecum nu va putea fi ocolit şi care, implicit, va viza şi mişcarea sindicală din Moldova, inclusiv consiliile interarramura­le teritoriale ale sindicatelor. Iar acestea, în opinia sa, îşi au rostul în mod deosebit sub aspectul operativităţii activităţii sindicale, ca element de legătură, şi reprezintă cea mai bună formă de consolidare, de corela­re și dezvoltare a legăturilor de colaborare dintre structurile teritoriale şi conducerea Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova din perspectiva protejării dreptu­rilor salariaţilor.

Oleg Budza  a mai insistat să evidenţieze că astfel de evenimente sunt importante şi prin faptul că oferă tuturor liderilor de sin­dicate din ţară posibilitatea să discute pe marginea celor mai stringente preocupări, probleme care marchează mişcarea sin­dicală din ţară şi de a găsi soluţii în acest sens, care vin să contribuie la o mai bună protejare a intereselor şi drepturilor anga­jaţilor, membri de sindicat.

În această ordine de idei, dumnealui a remarcat că, după cea mai recentă reuniune a preşedinţilor consiliilor interramurale te­ritoriale ale sindicatelor, care a avut loc în a doua jumătate a lunii februarie anul curent, în 25 de raioane ale ţării au fost constitu­ite comisii pentru consultări şi negocieri colective. Drept urmare, s-a reuşit semna­rea a 23 de convenţii colective. Dar chiar şi aşa, preşedintele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova a ţinut să subli­nieze că principala sarcina a consiliilor in­terramurale teritoriale ale sindicatelor din ţară rămâne şi de acum înainte elaborarea, negocierea, semnarea şi realizarea conven­ţiilor colective teritoriale.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com