17 septembrie 2019
Chisinau
Fără categorie

Convenţia colectivă teritorială, semnată la Leova

Loading
Fără categorie Convenţia colectivă teritorială, semnată la Leova
Convenţia colectivă teritorială, semnată la Leova

sindicate-leova

 

Săptămâna trecută, partene­rii sociali din raionul Leova s-au întrunit în şedinţa Co­misiei teritoriale pentru con­sultări şi negocieri colective pentru a discuta, aproba şi semna Convenţia colectivă teritorială.

 

Este pentru prima dată când par­tenerii sociali din raion au elaborat şi convenit să semneze o astfel de convenţie. Proiectul convenţiei în cauză este rezultatul conlucrării strânse a reprezentanţilor sindica­telor cu reprezentanţii administra­ţiei publice locale şi cu agenţii eco­nomici din raion.

Convenţia colectivă teritorială va fi fundamentul dezvoltării în continuare a parteneriatului social, precum şi al asigurării drepturilor social-economice ale salariaţilor.

Partenerii sociali au convenit să întreprindă măsuri concrete pentru a crea noi locuri de muncă, să inten­sifice măsurile de protecţie socială a populaţiei, să informeze populaţia despre evoluţiile economice ale ra­ionului, să nu admită datorii la sa­larii și să le stingă pe cele care s-au acumulat în termen restrâns ş.a.

Totodată, părţile au convenit să examineze în cadrul şedinţelor Co­misiei teritoriale pentru consultări şi negocieri colective proiectul bu­getului raionului, proiectele ce vi­zează taxele locale, programele de strategii de dezvoltare economică a raionului.

Sergiu Sainciuc, vicepreşedin­te al CNSM, prezent la şedinţă, a menţionat că 

elaborarea conven­ţiei colective la nivel de raion este un exemplu foarte bun şi demn de urmat de către partenerii sociali şi din alte raioane, iar prevederile convenţiei vor contribui la spori­rea protecţiei sociale a membrilor de sindicat.

Totodată, dumnealui a menţio­nat că pentru a eficientiza parte­neriatul social la nivel de teritoriu, inclusiv în raionul Leova, este ne­voie de a spori capacităţile orga­nizaţiilor patronale. De asemenea, este necesar de a realiza unele mo­dificări la cadrul legal ce vizează organizarea şi funcţionarea comi­siilor teritoriale pentru consultări şi negocieri colective, în vederea extinderii mandatului membrilor acestora până la patru ani, care ar coincide cu mandatul pentru care este aleasă administraţia publică locală.

La şedinţa de adoptare a Con­venţiei a fost prezent şi preşedin­tele raionului, Ion Gudumac, care a reiterat necesitatea creşterii interesului agenţilor economici de a desfăşura activităţi economice, astfel încât să sporească acumulă­rile în buget şi, respectiv, posibili­tăţile de soluţionare a problemelor sociale.

 

Departamentul protecţie social-economică

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com