23 septembrie 2018
Chisinau
Economie

Contribuția individuală de asigurări sociale, plafonată

Loading
Economie Contribuția individuală de asigurări sociale, plafonată
Contribuția individuală de asigurări sociale, plafonată

alert.com.ng

alert.com.ng

 

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale a propus spre dezbateri publice un proiect de completare a Legii privind sis­temul public de asigurări sociale. Astfel, autorii proiectului propun instituirea unui plafon la calcularea bazei anuale de calculare a contribuţiei individuale de asigurări sociale, care nu poate depăşi cinci salarii medii lunare pe economie, pen­tru anul respectiv, înmulţite cu 12 sau cu numărul de luni în care persoana a înregistrat venit asigurat. Completarea a fost făcută în baza propunerilor înaintate de mediul de afaceri.

 

În proiect se menţionează că multe ţări europene, printre care Slovacia, Polonia, Franţa, Cehia etc., aplică plafonarea contribuţiei individuale de asigurări sociale.

Autorii proiectului susțin că modificarea a fost înaintată în vede­rea respectării principiului fundamental care stă la baza funcționării sistemului public de asigurări sociale – principiul contributivității. Conform acestuia, drepturile de asigurări sociale se cuvin pe teme­iul contribuțiilor de asigurări sociale plătite.

Totodată, modificarea a fost înaintată pentru a 

echilibra și a li­mita rezonabil volumul mijloacelor financiare reținute de la per­soanele asigurate sub formă de contribuții obligatorii și volumul prestațiilor sociale oferite corelativ acestor contribuții.

Sergiu Iurcu, șef-adjunct al Departamentului protecție social-economică din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, a spus, pentru ziarul „Vocea poporului”, că CNSM susține acest proiect, întrucât se respectă principiul contributivității – cu cât ai contribuit la bugetul asigurărilor sociale de stat, de o astfel de indemnizație vei beneficia. Atunci când se rețin contribuții individu­ale de asigurări sociale din tot venitul, dar se achită indemnizații din cinci salarii medii pe economie, avem de a face cu o discriminare, afirmă responsabilul de la CNSM.

 

  
Citiți-ne pe Telegram
Comentarii
0
Comentează
Citește și