24 august 2019
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Contractul individual la angajarea într-o gospodărie ţărănească. Sancționarea disciplinară a executorilor judecătorești

Loading
Cetăţeanul şi legea Contractul individual la angajarea într-o gospodărie ţărănească. Sancționarea disciplinară a executorilor judecătorești
Contractul individual la angajarea într-o gospodărie ţărănească. Sancționarea disciplinară a executorilor judecătorești

ecoportal.md

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

Contractul individual la angajarea într-o gospodărie ţărănească. Sancționarea disciplinară a executorilor judecătorești

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Contractul individual la angajarea într-o gospodărie ţărănească

Doresc să aflu dacă la angajare într-o gospodărie țărănească se încheie sau nu contract individual de muncă?

Constantin Vulpe, Călărași

 

În cazul angajării într-o gospodărie ţărănească (de fermier), aceasta este obligată să întocmească, în formă scrisă, contractul in­dividual de muncă. Mai mult decât atât, ea, gospodăria țărănească, are obligația şi să-l înregistreze la autoritatea administraţiei publice locale (Primărie), care, potrivit art. 326 din Codul muncii,  remite o copie a acestuia inspecției teritoriale de muncă.

Activitatea de muncă a membrilor gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) este reglementată de Legea privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi de alte acte normative.

 

Sancționarea disciplinară a executorilor judecătorești

 

În ce cazuri  un executor judecătoresc poate fi sancționat disciplinar și de a cui competență ține aceasta?

Vladimir Vârlan, Chișinău

 

Un executor judecătoresc  poate fi sancționat  disciplinar în cazul în care a săvârșit o abatere disciplinară, cum ar fi tergiversarea siste­matică în efectuarea lucrărilor legate de procedura de executare sau încălcarea din motive imputate executorului judecătoresc a terme­nului de îndeplinire a acțiunilor procedurale sau refuzul nemotivat de a efectua acte de executare, precum și alte abateri indicate în art. 21 alin. (2) din Legea privind executorii judecătorești nr.113 din 17 iunie 2010.

Aplicarea sancțiunilor disciplinare asupra executorilor judecă-torești, potrivit art. 24 alin. (2) din aceeași lege, ține de competența Colegiului disciplinar, a cărui decizie poate fi contestată, fără a fi necesară procedura prealabilă.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com