29 octombrie 2020
Chisinau
Fără categorie

Contractul colectiv de muncă: cum ar trebui să fie acesta, ca să mulțumească toată lumea

Loading
Fără categorie Contractul colectiv de muncă: cum ar trebui să fie acesta, ca să mulțumească toată lumea
Contractul colectiv de muncă: cum ar trebui să fie acesta, ca să mulțumească toată lumea

sindenergo

 

Circa 50 de sindicalişti din diferite instituţii care fac parte din Federa­ţia Sindicală „Sindenergo” au fost instruiţi zilele trecute cum să utili­zeze eficient contractul colectiv de muncă, cum ar trebui să arate unul bun, astfel ca să fie excluse eventu­ale probleme şi care sunt prevede­rile noi în Codul muncii.

 

„Astfel de seminare sunt organizate ori de câte ori este nevoie. Când simţim că apare vreo problemă, imediat ne adunăm şi căutăm soluţii prin dialog”, a spus, pen­tru ziarul „Vocea poporului”, preşedinta Federaţiei Sindicale „Sindenergo”, Victo­ria Niţă.

Potrivit acesteia, deşi tema seminarului este una pe care toţi angajaţii sindicalişti din domeniu o cunosc şi toţi au semnate contracte colective de muncă, totuşi, apar unele nuanţe care trebuie discutate.

„Considerăm că tema acestui seminar este una majoră, pentru că, în condiţiile actuale, când societatea este un pic agita­tă din cauza situaţiei economice precare, a celei sociale, este foarte important ca în instituţii să existe un contract colectiv de muncă bun, care să conţină prevederi importante de apărare a drepturilor şi in­tereselor salariaţilor membri de sindicat”, ne-a mai spus Victoria Niţă.

Întrebată în ce măsură este respectat contractul colectiv de muncă în institu­ţiile unde există organizații primare ale Federației „Sindenergo”, Victoria Niţă ne-a spus că, în mare parte, acesta este respec­tat, poate nu întocmai, dar, în linii mari, nu sunt probleme la acest capitol.

„Vreau să atrag atenţia asupra faptului că, spre deosebire de alte ramuri, contrac­tele colective încheiate la instituţiile noas­tre sunt  

bune, acestea conţin prevederi suplimentare legislaţiei actuale. Da, sunt nuanţe, uneori nu sunt onorate, să zicem, termenele stipulate în contract, dar în li­nii generale, condițiile sunt respectate. Nu avem plângeri de la membrii de sindicat. Am discutat nu doar despre contractul colectiv de muncă, dar şi despre unele modificări în legislaţie, în Codul muncii. Bunăoară, art.33, care a generat unele în­trebări vizavi de faptul asupra cui se răs­frâng prevederile contractului colectiv de muncă. Răspunsurile primite aici le vor fi utile în viitor şi vor putea fi puse în practi­că în instituţiile unde muncesc sindicaliştii noştri”, a mai spus preşedinta Federației „Sindenergo”.

„Aceste seminare sunt foarte utile pen­tru noi din simplu motiv că au loc modi­ficări în legislaţie, noi prevederi în Codul muncii şi uneori pot apărea situaţii de neclaritate.  Aici însă noi le discutăm pe toate, adresăm întrebări şi primim răspun­surile de care avem nevoie de la specialiş­tii în domeniu. Din fericire, nu am întâlnit până acum la întreprinderea noastră astfel de probleme, pentru că există şi Comisia pentru dialog social şi discutăm, facem modificări în contractul colectiv de muncă, pentru ca să nu apară probleme şi dacă se iscă disensiuni, le aplanăm imediat, ast­fel ca nimeni să nu se plângă”, ne-a spus Serghei Cauchin, preşedintele comitetului sindical al Întreprinderii de Stat „Mold-electrica”.

 

Premiaţi pentru muncă asiduă

 

Prezent la seminar, Mihail Hîncu, vice­preşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, le-a vorbit par­ticipanţilor despre realizările sindicatelor din ultimii ani, dar şi despre obiectivele trasate. De asemenea, dânsul i-a felicitat pe membrii de sindicat prezenţi la semi­nar, care au fost premiaţi de către fede­raţia sindicală în domeniu pentru muncă asiduă și rezultate excepționale.

„Aceste diplome denotă faptul că se munceşte mult, pentru că o diplomă tre­buie să o meriţi ca să o primeşti. Și acei care au fost premiaţi demonstrează că în ramură se munceşte eficient”, a spus Mihail Hîncu.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com