24 august 2019
Chisinau
Social

Contractele colective de muncă trebuie să conţină cât mai multe facilităţi şi garanţii sociale

Loading
Social Contractele colective de muncă trebuie să conţină cât mai multe facilităţi şi garanţii sociale

Federația Sindicatelor din Domeniile Cooperației de Consum, Comerțului și Antre­prenoriatului „Moldsindcoopcomerț” a organizat recent un seminar de instruire, care s-a desfășurat la Universitatea Co­operatist-Comercială din Chişinău şi a reunit lideri și activiști sindicali din toată țara. Printre invitați s-au numărat Sergiu Sainciuc, vicepreședin-te al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și Sergiu Morari, con­sultant principal al CNSM.

Contractele colective de muncă trebuie să conţină cât mai multe facilităţi şi garanţii sociale

arhivă personală

Sergiu Sainciuc a informat pu­blicul despre acțiunile realizate de Confederaţia Naţională a Sin­dicatelor din Moldova în vederea asigurării protecției social-econo­mice a salariaților, despre schim­bările operate în legislația privind remunerarea muncii, modificările recente ce țin de sistemul de pensii în Republica Moldova. Tot­odată, liderul sindical a anunțat despre intenția Guvernului de a adopta un nou Cod al muncii proiectul acestuia fiind elaborat sub patronajul Consiliului Econo­mic de pe lângă primul-ministru, precum și despre acțiunile între­prinse de sindicate pentru a nu admite acest lucru.

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com