17 ianuarie 2020
Chisinau
Fără categorie

Contabilii au luat cunoştinţă de noile modificări pentru organizaţiile necomerciale

Loading
Fără categorie Contabilii au luat cunoştinţă de noile modificări pentru organizaţiile necomerciale

 

 

contabili

Foto: vocea.md

Recent, la Casa Sindicate­lor a avut loc un seminar la care s-a discutat despre modificările și completările la Indicațiile metodice ale contabilității în organizațiile necomerciale, care au intrat în vigoare la 1 ia­nuarie 2015.

 

De asemenea, s-a vorbit des­pre situațiile financiare din organizațiile necomerciale înce­pând cu 1 ianuarie curent, precum și despre recomandările privind modul de elaborare și modificare a politicii de contabilitate. Tatia­na Oloi, șefă a Departamentului finanțe, contabilitate și asigu­rări sociale din cadrul CNSM, a menționat „având în vedere că de la 1 ianuarie 2015 s-a trecut la noul sistem de evidenţă în conta­bilitate cu prezentarea rapoarte­lor internaţionale, a fost necesar să organizăm un seminar privind modificările ca-re sunt incluse de la 1 ianuarie curent. Au fost aprobate completările referitor la indicaţiile metodice privind contabilitatea în organizaţiile ne­comerciale din care fac parte şi structurile sindicale.

Scopul evenimentului a fost de a-i familiariza cu metodologia de trecere de la evidenţa contabi­lă existentă până la 31 decembrie 2014 la cea implementată de la 1 ianuarie 2015”.

La rândul ei, Tatiana Prisacar, auditor licenţiat, expert în dome­niul managementului financiar, în calitate de formator, a accen­tuat: „În cadrul acestui semi­nar, ne-am propus să aducem la cunoștință modificările și com­pletările la indicațiile metodice în legătură cu noile standarde ale contabilității în organizațiile ne­comerciale. Au fost făcute unele modificări, adaptări, completări și elaborate noi rapoarte finan­ciare privind organizațiile neco­merciale”.

La seminar au participat luc-rători ai aparatului Confederației Naționale a Sindicatelor din Mol­dova, ai centrelor sindicale na-țional–ramurale din domeniul finanțe și contabilitate, șefi ai departamentelor finanțe și con­tabilitate din aceste structuri.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com