16 septembrie 2019
Chisinau
Fără categorie

Constructorii de mașini și-au măsurat puterile la probele sportive în cadrul Spartachiadei ramurale

Loading
Fără categorie Constructorii de mașini și-au măsurat puterile la probele sportive în cadrul Spartachiadei ramurale
Constructorii de mașini și-au măsurat puterile la probele sportive în cadrul Spartachiadei ramurale
spartachiada

Foto: arhivă personală

 

„O minte sănătoasă într-un corp sănătos” – acesta a fost motto-ul Spartachiadei a XVII-a a sindicatelor din in­dustria constructoare de au­tomobile și mașini agricole. Participanții la eveniment au avut posibilitatea să-și testeze forța fizică și spor­tivă în competiție. Aceștia au concurat la șase probe: minifotbal, volei (bărbați), tenis de masă (feminin și masculini), joc de dame, șah și tragerea odgonului.

 

În special, aș vrea să menționez câteva echipe care s-au evidențiat în cadrul spartachiadei.

Cei de la SA „TRACOM” au dat dovadă că sunt perfecți nu numai în strategii și politici de manage­ment în economie, dar și în sport, ocupând locul I la tragerea odgo­nului și locul II la tenis de masă și dame, precum și locul III la mini­fotbal și șah.

Iar echipa-gazdă, Școala pro­fesională nr. 9, a dat dovadă de o deosebită ospitalitate, în incinta școlii au fost create condiții bune pentru desfășurarea evenimentu­lui sportiv, iar terenul de fotbal, unde a fost arborat drapelul spar­tachiadei, a fost extraordinar.

Sportivii școlii profesionale au ocupat locurile I la volei, joc de dame, tenis de masă și locul II la șah și minifotbal – ceea ce confir­mă încă o dată că profesorul de educație fizică, Valeriu Lebedin­schi, administrația și comitetul sindical al școlii acordă sportului o atenție sporită.

Evident, majoritatea participan-ților sunt tineri, însă faptul că președinta Uniunii tineretului din ramură, Tatiana Buzdugan, a ocu­pat locul II la șah și jocul de dame, ne-a impresionat mult.

 

Sportul rege, în capul mesei

 

Punctul culminant al sparta­chiadei a fost fotbalul. Toți par-ticipanții au declarat că pe un ase­menea teren de fotbal este păcat să joci prost. A fost destul de inte­resant să privești duelurile dintre toate echipele, locul I revenind sportivilor de la SA „Ares UT” componența majoră fiind consti­tuită din muncitori care se ocupă cu producerea pieselor turnate din oțel, alte metale neferoase, adică cei care muncesc în condiții noci­ve de muncă, fapt ce ne determină să concluzionăm că muncitorilor din această uzină le sunt create condiții favorabile de lucru și de odihnă. De asemenea, echipa SA „Ares UT” s-a plasat pe locul I la șah, pe locul II la volei și pe locul III la jocul de dame. În fruntea echipei este însuși directorul în­treprinderii SA „Ares UT”, Dmitrie Hudeacov, care este nu numai un administrator de performanță, dar și un bun promotor al sportului de masă.

În context, menționez că și în fruntea echipei sportive de la SA „TRACOM” a fost directorul Victor Murzac, de asemenea, un promo­tor activ al sportului, și a ocupat locul II în cadrul spartachiadei la tenis de masă. Iar directorul școlii profesionale nr. 9, Petru Golova­tenco, nu numai ca este unul din­tre organizatorii activi ai sparta­chiadei, dar și un participant activ, care și-a demonstrat capacitățile sportive, ocupând locul I la tenis de masă în cadrul Spartachiadei a XVII-a din ramură.

De asemenea, merită cuvinte de laudă Tatiana Scripnic, care a ocupat locul I la șah și la jocul de dame, precum și contabilul șef al SA „TRACOM” Tatiana Viculova, care a ocupat locul III la jocul de dame.

Aș mai menționa că organizarea acestui eveniment sportiv al anului ar fi fost imposibilă fără susținerea conducătorilor unităților economi­ce și a liderilor organizațiilor pri­mare ale sindicatelor din ramura, cărora le mulțumim mult pentru lucrul efectuat, care a confirmat deviza spartachiadei: „o minte să­nătoasă într-un corp sănătos”.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com